понедељак, 15. септембар 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ
МИШЕВИ 
ПРВИ ПЉАЧКАЈУ 
БРОД КОЈИ ТОНЕ

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ

НЕ УЗДАЈ СЕ 
У УЗДЕ, 
УЗДАЈ СЕ 
У КОЊА