понедељак, 15. септембар 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ

СВОЈЕ 
НАЈБОЉЕ ДАНЕ 
ПОЧИНИО САМ НОЋУ