недеља, 18. мај 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ
СМРТ 
ЕЈУПА ГАНИЋА
НЕЋЕ БИТИ 
РАСТЕРЕЋЕЊЕ НИКОМЕ, 
ЈЕР И НИЈЕ 
НEКАКАВ ТЕРЕТ, 
НИШТА ЈЕ.