понедељак, 17. јун 2013.

2154.
UNITARNA
TETKA NATA
U NEZAVISNIM.
A GDJE JE CRTEŽ.
 

Ateve slavi šesnaest godina. To je bio povod Kompaniji da objavi intervju sa Tetkom Natom Unitarkom.
Ma, ne. Povod su izbori sljedeće godine. To je nova informativna transverzala na sajmu Infobunj 2014.
Ateve nije Medijska Kuća. Ateve je rijaliti šou privatnog shvatanja novinarstva nekolicine Iščašoida, nove vrste posttraumatičara koji se revitaliziju sranim, stranim i nastranim donacijama.
Ateve, čak i kada je Tetka Nata hvali, ima obavezu da objavi svoje porijeklo. Kako je od dvije kancelarije dobila zgradu i zemljište u centru grada. Koliko je donacija dobila i od koga, uključujući i Narukvice. I dalje.
Da bi imala pravo da sere o novinarstvu. I ozbiljnom promišljanju svoje budućnosti.
A njena unitaristička orijentacija, koja se prikriva sa dogovorenim malodoumjereno Srpstvom, vidljiva je i u rušenju svega što ima prizvuk Republike Srpske. Samo se ciljem predstavlja vlast a ljubavlju ulična demokratija. Tetka Nata kaže da je mnogo javnih servisa u BiH. Najbolje je jedan. U Sarajevu, mnijem. I jedna kamera. I samo jedan građanin pred kamerom. Mnijem da ne treba niko da ima svoj broj. Dovoljan je jedan matični broj za sve. Sarajevski. AIZG. Alija Izetbegović Znamenka Građaninova.
Na medijskoj sceni Republike Srpske, u toku je duboko oranje. Takozvano rigolovanje. Bude se dugogodišnji spavači, oni koji su pred vlastima i vladajućom strankom mahali rezervnim repom. A onaj pravi, genetski, držali u unutrašnjem lijevom džepu blizu srca.
Intervju Tetka Nate samo je jedna od linija u perunaskoj staroj pustinji.
Medijskom scenom Republike Srpske vladaju mnogi Moćni Krugovi, Tajne Slugbe, Transverzale i Prostitutke.
Bez želje da sve opišem i predočim, natuknuću samo neke sitnice. Mada to neće biti dovoljno za razumijevanje.
Najmoćniji Moćni Krug u medijstvu Republike Srpske jeste Krug Kudako. Ponekad se zove i Kokuda.  Njegova osobina je da ima neprikosnovenog vođu. Ostali dvojac uglavnom ima zadatak da redovno ide na napoj. Glavni posao Kudako Kruga je Sjedeće Lobiranje. Ništa ne radi, samo sjedi, zovi, spinuj, laži ako treba, ucjenjuj, kurči se, naplaćuj, pritišći, pozivaj se na Šefa.
Vođa Kudako kruga je vođa i jednog važnog krila Tajnog Zdruga, ostataka preživjelih i revitalizovanih Tajnih Slugbi. Ostali, razne Mokrozore, zadnji su na ljestvici Tajnog Zdruga. Njih koriste kad Vođi treba veći tiraž, pošto je Vođin mali. I kad treba da se dodvori Šefu a da se to ne adresira na Ga. Nesreća Mokrozora je što su oni na dnu ljestvice čak i Slugbe Paskovića koja mu je odmah predočila Dokumente U Mom Posjedu, pošto je ovaj pokušao da, po nalogu Vođe, malo brani i hvali Dodika.
Spavači su takođe brojni i moćni. Sad dolazi Lilja da ih budi.
Prostitutke su oni za pare. Oni će za pare pokrenuti novine. Srati o tome kako je Novinarska profesija ozbiljno ugrožena. Kao Tetka Nata.
Posebna vrsta je Beenteve. Vlado ima stalnu klijentelu. Jedno krilo Esdeesa i svo krilo Srbijanskih Radikala. Dobro, sad se tako ne zovu. Nedaj bože da njegovi pobijede. Propašće mu program.
Ima toga još. A najbolje znaju Oni sami o sebi. Bolje nego što znaju o svim drugima. Samo kad bi htjeli da se transparentišu.