среда, 10. новембар 2010.

"Ne možete očekivati da SDP da mandat nekome ko je dobio tri puta manje glasova", istakao je Lagumdžija.
FUNDAMENTALNA
I NARODNA SOCIJALDEMOKRATIJA
Igor Radojičić, kojeg je Rafi Gregorijan ocijenio kao mekog pregovarača o jakoj struji a mnogi i kao mekog u Esenesdeu, pa se ohladili i otišli, reče nekidan da je Esdepe spalio sve mostove prema Esenesdeu. Čime je nadmašio i mene. Ja sam više za lirske valere: Lagumdžija je komunistički šinjelaš sa turbanom Mehmeda Fatiha. Narcisoidi ne nose fesove.
Priznajući pravo da se i sarajevski Esdepe deklariše socijaldemokratskom strankom, dvije SD stranke u BiH stale su, bez mostova, u dvije riječi: Pokoriću – Nećeš.
Sarajevska socijaldemokratija smatra da je nacionalno pitanje u BiH riješeno. Bošnjaci-muslimani su u većini, oni odlučuju, oni vladaju, oni centralizuju, oni podjarmljuju, oni određuju, oni unitarizuju.
Savez nezavisnih socijaldemokrata misli da nacionalno pitanje u BiH nije riješeno, barem ne za sve nacije, a za Srbe doklegod postoje nastojanja da se promijeni Dejton i ukine Republika Srpska. Stoga BiH mora biti decentralizovana, konsocijacijska, duboko federalizovana i mlako povezana savezna zajednica.
Sarajevski Esdepe smatra da nacional nije odrednica iz spektra tema socijaldemokratije. Oni su naslijedili ideološku matricu kominternovskog (Kominterna, komunistička internacionala) zatrpanog bunara kada su u pitanju nacije. Svi smo komunisti, ne postoje Mađari, Poljaci, Bugari… I preparirali je u ovdašnji ideološki trap – Svi smo Građani Bosanci a dok to ne prihvatite - Mi imamo većinu.
Moderna socijaldemokratija iskusila je nova saznanja, od propasti Kominterne na ovamo. Okrenuta je budućnosti. Moderna socijaldemokratija mora danas imati odgovore na sva pitanja i barem znati za neka koja se još nisu ni otvorila. Esenesde nastoji da praktikuje takvu socijaldemokratiju. Socijaldemokratiju za najšire slojeve stanovništva, mnogo šire nego što je to radništvo ili samo srednji sloj kojeg ovdje i danas nema. Naročito u ovdašnjem društvu koje je masovno oraćeno i osiromašeno. Ovdje je socijaldemokratija Esenesdea Narodna socijaldemokratija. Ona mora odgovoriti ljudima na nekoliko bitnih pitanja – ekonomska, ustavna, nacionalna. Esenesde ne želi zaustavljati klatno pitanja na podioku prije nacionalnog već želi dati jasan odgovor da nacionalno pitanje mora da se rješava onako kako ga je, mnogo ranije, bili u prvim vagonima, riješila evropska socijaldemokratija. Ne želi ga rješavati na šablonima Istoka, Orijenta i Kominterne.
Socijaldemokratija Sarajevskog Esdepea je Državna socijaldemolratija. Država za čovjeka. Totalitarna socijaldemokratija. Fundamentalna socijaldemokratija. Lažno propagurajući čovjeka oni propagiraju najcrnju ideološku državu. Jednonacionalnu Tamnicu Naroda.
Sve ovo je vidljivo u gornjem stavu Zlatka Lagumdžije.
Mi dajemo mandate. Mi uzimamo mandate. Mandat nama pripada. Mi imamo tri puta više glasova. Vas je manje i uvijek će vas biti manje. I nikada mi vama nećemo dati mandat.
Nije Sarajevski Esdepe spalio sve mostove samo prema Esenesdeu.