понедељак, 08. новембар 2010.

KRZNO DRŽAVE
ZAJEDNIČKE INSTITUCIJE U BiH:
1. Predsjedništvo BiH
2. Parlamentarna skupština BiH
3. Savjet ministara BiH
3.1. Odbor za ekonomiju
3.2. Odbor za unutrašnju politiku
3.3. Direkcija za evropske integracije
3.4. Generalni sekretarijat
3.5. Ured za zakonodavstvo
3.6. Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave
3.7. Kancelarija koordinatora Brčko distrikta pri Savjetu ministara
3.8. Direkcija za ekonomsko planiranje
3.9. Komisija za koordinaciju mladih u BiH
4. Centralna banka BiH
5. Ministarstvo spoljnih poslova
6. Ministarstvo spoljne trgovine i ek. odnosa
6.1. Uprava za zaštitu zdravlja bilja
6.2. Kancelarija za veterinarstvo
7. Ministarstvo komunikacija i transporta
7.1. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo
7.2. Regulatorni odbor željeznica
8. Ministarstvo finansija i trezora
8.1. Fiskalni savjet BiH
9. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
9.1. Komisija za izbjeglice i raseljena lica
9.2. Kancelarija agenta Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu
10. Ministarstvo odbrane
11. Ministarstvo pravde
12. Ministarstvo bezbjednosti
12.1. Granična policija
12.2. Biro za saradnju sa Interpolom
12.3. Agencija za policijsku podršku
12.4. Služba za poslove sa strancima
12.5. Državna agencija sa istrage i zaštitu
13. Ministarstvo civilnih poslova
13.1. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka
13.2. Komisija za deminiranje
14. Samostalni organi državne uprave
14.1. Centralna izborna komisija
14.2. Agencija za statistiku
14.3. Institut za akreditovanje
14.4. Institut za metrologiju
14.5. Institut za intelektualnu svojinu

14.6. Institut za standardizaciju
14.7. Agencija za državnu službu
14.8. Agencija za unapređenje stranih investicija
14.9. Agencija za rad i zapošljaanje
14.10. Regulatorna agencija za komunikacije
14.11. Agencija za javne nabavke
14.12. Agencija za osiguranje
14.13. Agencija za poštanski saobraćaj
14.14. Agencija za zaštitu ličnih podataka
14.15. Agencija za nadzor nad tržištem
14.16. Agencija za antidoping kontrolu
14.17. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta
14.18. Agencija za lijekove i medicinska sredstva
14.19. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
14.20. Agencija za bezbjednost hrane
14.21. Konkurencijski savjet
14.22. Uprava za indirektno oporezivanje
14.23. Ured za reviziju institucija BiH
14.24. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja
14.25. Institucija ombudsmena za ljudska prava
14.26. Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača
14.27. Regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost
14.28. Kancelarija za razmatranje žalbi
14.29. Fond za povratak
15. Javna preduzeća
15.1. Javni RTV servis
15.2. Elektroprenos BiH
16. Ustavni sud BiH
17. Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu
18. Sud BiH
19. VSTS
20. Pravobranilaštvo BiH
21. Tužilaštvo BiH
22. Agencije i ostala pravna lica
22.1. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja
22.2. Arhiv BiH
22.3. Komesarijat za izbjeglice i humanitarnu pomoć
22.4. Komisija za provođenje carinske politike
22.5. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
22.6. Državna regulatorna komisija za električnu energiju
22.7. Komisija za koncesije
22.8. Spoljnotrgovinska komora
22.9. Agencija za ravnopravnost polova
22.10. Obavještajno-bezbjedonosna agencija
22.11. Agencija za izdavanje garancija stranim investitorima
22.12. Agencija za osiguranje depozita
22.13. Institut za nestala lica
22.14. Službeni glasnik BiH
UKUPNO: 87 INSTITUCIJA
Dakle, to je rendgenski snimak hobotnice koja se u posljednjih deceniju i pol razmnožila spontanim začećem, vandejtonskom oplodnjom i protivustavnim bludom.
Radi se samo o kosturu. Meko tkivo je onaj koloplet ćelija koje se razmnožavaju kao ćelije raka, nekonktrolisano uz ogromnu potrošnju energije, čitaj budžeta. Svake godine Hobotnica Naseobine traži sve veći budžet iako ga ne može potrošiti. Ali sljedeće godine se i ta nepotrošena suma, sto miliona maraka npr. računa u osnovicu sa koje se traži povećanje.
Ovu jadnu i napaćenu Naseobinu su strani eksperti, foleri i tutori izdresirali da formira svoje vaške, stjenice i krpelje nevjerovatnom brzinom. Sve je to pod etiketom Jačanja Države, stvaranja Jedne Adrese, oblikovanja Funkcionalne Države a na Putu Evroatlantskih Integracija.
Unitarističkom Sarajevu su se takve naslage Državnih Inistitucija uvukle pod kožu. Bilo je vremena kad nije bilo dana da se ne zahtijevaju nove državne instutcije. A u pauzama je Ešdaun organizovao sesije po zabitima na temu stvaranja Državne Policije. I slično.
Sve se to događalo još dok nije bilo izgleda da će Naseobina uopšte kročiti putem Integracija.
Istovremeno, Hrvatska koja je pred prijemom u EU a ušla je u NATO, prije koji mjesec, odlučila je da počne ukidati državne agencije. Eksperti kažu da se mora kresati javna potrošnja.
Nije razumljivo da se u dvije susjedne sobe odvijaju tako suprotni procesi.
Ali jeste razumljivo da se i ovdje počnu ukidati ti članci pantljičare koja je stvorena da bi Država sama sebi postala veća u malom ogledalu.
Moj skromni doprinos je da crvenim slovom obilježim one institucije koje ne trebaju Naseobini.
Agencija za javne nabavke, naprimjer. Radi se o najobičnijem generatoru neefikasnosti. Nabavljač je u lokalnoj zajednici a mjesto za žalbe u Državi. To je kao kad bi rodni list vadio u Melezićima a potvrdu o državljanstvu u Maleziji.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Svi znaju da u vrtić i školu ne idu u Državu. To su potpuno lokalne ustanove i Državna Agecija je samo ispoljavanje Državne Sile u javnoj potrošnji.
Kanceelarija za veterinarstvo. Dopuštam da se preimenuje Kancelariju za širenje bruceloze.
To su reforme koje nas čekaju. A ne reforme ustava. BiH mora svoju javnu potrošnju svesti na procenat koji ima Republika Srpska inače neće ni koraka mrdnuti ka velikom EA cilju.