субота, 02. мај 2015.ПРОЉЕЋЕ
У ПАРКУ СКУЛПТУРА

 ПРОЉЕЋЕ
НА РУКОТВОРНОЈ
ВИКЕНДИЦИ

 ЉУБАВ

ШТАБИКАКОБИ,
НАЈТЕЖИ СКУЛТПОРСКИ
ПРОБЛЕМ