уторак, 20. јануар 2015.

СЛОБОДА МЕДИЈА
КО ПИСМЕНА ТУЧЕ,
КО ПОКЛАПА, 
А КО ВОДУ ВУЧЕ