недеља, 18. јануар 2015.

2010. SNSD
POVJERLJIVA ANALIZA 
IZBORA 
VEZANA 
ZA STRANAČKU ORGANIZACIJU
(izvodi)

·         DOBITNICI OPŠTINSKI ODBORI

Kao mjerilo dobitka i uspjeha na opštim izborima treba uzeti u obzir rezultate za Narodnu skupštinu Republike Srpske jer je tu konkurencija i unutarstranačka i eksterna najjača i jer ne postoji glavni ekstraprofit kojeg imaju lideri i kandidati za pojedinačne funkcije uzimajući i glasove drugih opcija, neutralnih birača i slično a koje ne mogu dobiti kandidati za Narodnu skupštinu.
Pri tome treba dobitnike razvrstati u one koji su dobili od 30 – 40%, one koji su dobili od 40 – 50% i one koji su dobili više od 50% glasova izašlih na izbore. Napominjem da je naš prosječan rezultat za Narodnu skupštinu bio 36,79%. Iako to samo po sebi nije pobjednički prosjek, u odnosu na njega tretiram kao dobitnike one koji su osvojili od 30 – 40%.
Opštinske organizacije koje su osvojile od 30 – 40%:


o   Novi Grad
o   Kozarska Dubica
o   Prnjavor
o   Čelinac
o   Kneževo
o   Kupres
o   Derventa
o   Brod
o   Modriča
o   Doboj
o   Petrovo
o   Šamac
o   Donji Žabar
o   Pelagićevo
o   Bijeljina
o   Ugljevik
o   Osmaci
o   Zvornik
o   Vlasenica
o   Sokolac
o   Han Pijesak
o   Pale
o   Rogatica
o   Višegrad
o   Berkovići
o   Ljubinje
o   TrebinjeOpštinske organizacije koje su osvojile od 40 – 50%:


o   Gradiška
o   Oštra Luka
o   Petrovac
o   Banjaluka
o   Mrkonjić Grad
o   Šipovo
o   Šekovići
o   Srebrenica
o   Istočna Ilidža
o   I. N. Sarajevo
o   Gacko
o   Foča
o   ČajničeOpštinske organizacije koje su osvojile više od 50%:
o   Laktaši
o   Srbac
o   Istočni Drvar
o   Ribnik
o   Milići
o   Kalinovik
o   Rudo

Opštinske organizacije koje su pobjednici jer su za Narodnu skupštinu osvojile više od drugih stranaka:


o   Novi Grad
o   Kozarska Dubica
o   Prijedor
o   Gradiška
o   Laktaši
o   Srbac
o   Prnjavor
o   Oštra Luka
o   Kostajnica
o   Drinić
o   Banjaluka
o   Čelinac
o   Ribnik
o   Mrkonjić Grad
o   Jezero (nema odbora)
o   Kneževo
o   Kotor Varoš
o   Šipovo
o   Derventa


o   Brod
o   Vukosavlje
o   Modriča
o   Doboj
o   Petrovo
o   Teslić
o   Šamac
o   Pelagićevo
o   Bijeljina
o   Ugljevik
o   Brčko
o   Osmaci
o   Zvornik
o   Šekovići
o   Bratunac
o   Srebrenica
o   Han Pijesak
o   Istočna Ilidža
o   Istočno Novo Sarajevo
o   Trnovo
o   Pale
o   Rogatica
o   Milići
o   Nevesinje
o   Kalinovik
o   Gacko
o   Foča
o   Čajniče
o   Rudo
o   Berkovići
o   Bileća
o   Trebinje·         Gubitnici opštinski odbori (za NS)
o   Krupa na Uni
o   Donji Žabar
o   Lopare
o   Vlasenica
o   Sokolac
o   Višegrad
o   Novo Goražde
o   Ljubinje

·         Područja gubitka – početak silazne putanje?

Najočiglednija analiza Izbora 2010. dobije se uspoređivanjem planova i zadataka po izbornim jedinicama i njihovom usporedbom sa ostvarenjima.

IJ 1 – plan 70.450 glasova
IJ 2 – plan 72.325 glasova
IJ 3 – plan 39.200 glasova
IJ 4 – plan 37.100 glasova
IJ 5 – plan 40.100 glasova
IJ 6 – plan 24.000 glasova

IJ 1 – podbačaj za 15.101 glas u odnosu na plan – 21%
IJ 2 – podbačaj za 14.995 glasova--------------------20,7%
IJ 3 – podbačaj za 8.037 glasova---------------------20,5%
IJ 4 – podbačaj za 3.959 glasova---------------------10,67%
IJ 5 – podbačaj za 2.840 glasova---------------------7,08%
IJ 6 – prebačaj za 1.142 glasa------------------------4,75%

Sa istoka na zapad naši gubici u odnosu na plan drastično rastu. A organizacija stranke, broj članova, godine postojanja odbora, pozicije u vlasti, kadrovska zastupljenost, novčani resursi, medijska prisutnost - sve je na strani zapadnih područja.
Ne može se kao izgovor koristiti slabost planiranja, odnosno određivanja zadataka jer je ista metodologija uzeta za sve odbore.
Postavlja se pitanje da li je na ovim područjima, IJ 1 i IJ 2, prije svega, dostignut zenit i da li je počela silazna putanja? Svi podaci pokazuju da to nije tačno jer nema rasta protivnika da bi se to moglo konstatovati.
Uzroci pada u prve dvije izborne jedinice nalaze se u:
o   učmalosti i zatvorenosti organizacije (starački dom Gradiška),
o   prevladavanju Srbac-Kojić sindroma koji preferira rješavanje „sa šefom“,
o   forsiranju pojedinačnog, ličnog, svog interesa (izbor novog rukovodstva u Prijedoru, da bi predsjednik odbora mogao da bude poslanik, umjesto bivšeg, a pri tome ne raste broj glasova, što bi bilo očekivano, nego pada),
o   lagodnost vlasti i stranačkih povlastica – niko od naših ovdašnjih nižih lidera nije ušao u bilo kakav sukob, godinama, sa bilo kim iz opozicije ili iz nekog drugog „nerijateljskog segmenta“,
o   odsustvu terenskog i organizacionog rada što uključuje identifikaciju birača kao zadnju fazu (osim, dijelom, kod prijedorske organizacije i osim velike organizacione aktivnosti koju je preduzeo Gavranović i ekipa u BL, mada je u zadnjoj dekadi kampanje izgubljen dio energije u šator-art pokretu).

·         Područja dobitka
Područja dobitka, od kojih u nekima nemamo vlast u opštini, daju druge pokazatelje. Radi se o:
·         Težnji da se uključi u pobjednike
·         Kolektivnoj sinhronizaciji pojedinačnih ambicija jer individualne još uvijek ne prevladavaju pošto ne dobijaju toliko šansi kao na zapadnim područjima
·         Neizgrađenoj organizaciji na čije područje napadaju kandidati iz raznih opština (npr. kandidat iz Donjeg Žabara, u kome nema nikakve šanse za glasove potrebne za poslaničko mjesto, dobija najveći dio glasova na drugim područjima. Tako rade i drugi slobodni strijelci i rezultat za stranku raste)
·         Nepostojanju iskustva da pojedinačne relacije mogu da budu efikasnije i da prevladavaju ili, ako postoje, kao u Vlasenici, loše se odraze na stranački rezultat.

·         Uzroci u organizaciji
Organizaciona izgrađenost nije dostizala politički značaj stranke i političke robne marke Predsjednika stranke i samog SNSD. Najveći dio naših procedura ostao je na zakržljalom nivou, kada je broj odbora bio dva ili tri puta manji. I tada smo, prvi put, ušli u vlast organizaciono-stranački nedorasli. I 2005. smo preuzeli vlast a 2006. pobijedili, organizaciono nespremni. Mandat 2006 – 2010. utrošen je u veliki društveni, politički i ekonomski zamah i vraćanje i očuvanje pozicije Republike Srpske. Stranka nije imala dovoljno učešća u vlasti, nije bilo kadrovske protočnosti, prevladavao je „šefe-odnos“ i stoga smo mogli konstatovati, 2010., da je prije četiri godine pobijedila „ministarska partija odnosno da je SNSD predao pobjedu i vlast toj ministarskoj i pomoćničkoj partiji (ne stranci, nego partiji). Od 63 zamjenika ministara u sekretara ministarstava, njih 40, na kraju mandata, početkom 2011., nisu uopšte članovi SNSD. Ostali su se učlanili nakon pobjede kada su natjerani da mandate stave na raspolganje. Samo 7 lica iz te strukture, od 63, pravih je članova, koji su članovi od ranije i koji su izašli iz i prepoznatljivi u opštinskim organizacijama. U pojedinim ministarstvima, koja su „naša“, stanje je još poraznije. I ta greška je uslovila gubitak 4 ili 5 poslaničkih mjesta, zajedno sa padom u IJ 1 i 2.
o   Nekoherentno ponašanje
Osnovni preduslov za optimalno iskorištavanje političkog značaja, organizacionog segmenta i pozicija vlasti jeste jedinstvena tehnologija proizvodje glasova. Politička stranka je kao i fabrika koka kole, mora da proizvodi po jedinstvenoj tehnologiji, na mnogo mjesta i po što jednostavnijoj i jevtinijoj cijeni.
U nas su prisutne razne tehnologije po terenu. Još ne uspijevamo obučiti dovoljan broj aktera, aktivista i posmatrača ili ih odbori i kandidati ne uvažavaju. Te različite tehnlogije mogu se identifikovati kao:
§  Šljunak-asfalt organizacija – nema primjera da smo tako uspjeli pobijediti
§  Presudan dolazak „šefa“
§  Menadžerisanje, kabadiluk i malidodik sindrom
§  Kupovina glasova
§  Vrbovanje naših „otpadnika“, nezadovoljnika i frakcionaša da rade za kandidate koje podržavaju susjedni ili neki dalji odbori
Takva izborna ponašanja uslovljavaju i međuizborni život opštinskih organizacija koji se svodi na to ko će zauzeti pozicije za sljedeće izbore. Na mnogo mjesta nama se događa da se glavna bitka vodi za pozicije na listama, poslaničkim i odborničkim, a da se nakog dolaska na spisak, aktivnost obustavlja. SNSD tako služi kao poligon za pokazivanje i anuliranje lokalnih individualnih boljki.
Na nekim područjima – Bijeljina – SNSD već mandatima uređuje igralište i tribine, daje logistiku i publiku a onda lokalane grupe, pod našim imenom i zastavom vode svoje sokačke borbe od koje nikad nismo imali koristi nego samo štetu. Sramotno je za SNSD da nas pobjeđuje jedan Mićo Mićić koji nema iza sebe strukturu i članstvo koje imamo mi.
Moramo prekinuti sa praksom da se odbori formiraju mimo procedura, odnosno mimo izbora u mjesnim odborima pa dalje. Svako takvo formiranje odbora je po nečijoj lokalnoj želji a mimo želje organizacije na terenu koja onda ne želi da radi za takav odbor. I svako takvo formiranje odbora je otvaranje brane da u stranku uđu naši dojučerašnji protivnici i da za deset mjeseci staža svrgnu i sklone one koji su deset godina u organizaciji i na terenu. Taj vanstranački stampedo produkuje permanentnu anarhiju i dezorganizaciju.
Za pet godina smo udvostručili broj članova, sa 72.000 na 145.000. To zahtijeva jednako nadgrađenu organizacionu struktur, veliku odgovornost i jedinstvenu tehnologiju. Nema dovoljno podrške za taj napor.
Ponekad mi se čini da je stranka samo moja, da treba samo meni i da za to samo ja o tome pričam.
o   Individualizam
Gubimo potreban nivo kolektiviteta. Niko od nas, osim Dodika, bez SNSD nije ništa. Ogroman broj lidera na nižm nivoima to ne želi da prihvati nego koristi ime SNSD i politička leđa predsjednika stranke za gole individualističke potrebe. Jasno je da je politička stranka i skup pojedinačnih interesa. Ali je i monolit grupnog i društvenog interesa. Mjeru između ta dva interesa ne možemo prepustiti pojedincima. To mora da određuje i kanališe Stranka.
Osvijetliću samo neke aspekte individualizma.
§  Borba za vlastite glasove
Preveliki liberalizam i otvorenost stranke omogućuje raznim eksternim igračima da dospijevaju na naše liste. Takve kandidate organizacija na terenu najčešće ne prihvata što umanjuje stranačke, organizacijske, glasove. Oni, pak, su prinuđeni da rade na način kako su naučili u drugim strankama, pomoću para, ucjena, klika, na sve druge neregularne načine i na taj način omogućuju prolaz dok naši kandidati, kandidati iz organizacije, ne prolaze. To se direktno sveti u apatiji organizacije, deaktiviranju desetina aktivista i nezadovoljstvu i kandidata i naših lokalnih lidera. Tako mi sami ubijamo svoju organizaciju.
Tu borbu za vlastite glasove vode i naši kandidati. Slučaj Mirka Kojića koji je dobio mnogo više glasova nego što mu treba za poslanika a Srbačka organizacija nije ispunila plan. Na prijevremenim izborima za načelnika u gradskom području smo izgubili ili nismo dobili onoliko koliko zavređuje snaga stranke u Srpcu i u izbornoj jedinici. To je direktna posljedica individualizma garniranog paralelnim procedurama šef-odnosom i borbom za vlastite glasove.
§  Zanemarivanje stranačkih glasova
Individualizam koji se uvukao u našu organizaciju bježi od prikupljanja glasova za stranku, na svim organazacionim nivoima jer svoju kandidaturu mnogi ne smatraju kandidataurom stranke, nego kandidaturom lobiranja, kandidaturom koju podržava ovaj ili onaj, kandidaturom svog vlastitog položaja Malog Dodika. Pošto su na taj način kandidovani oni ne smatraju da mnogo glasova za stranku donosi mandate i njima. Oni se unaprijed žele osigurati za svoje lične glasove i oni glasove i strukturu organizacije koriste za to, za dopisivanje glasova njihovim imenom a ne za povećanje broja stranačkih glasova. U tom dvostrukom gubitku energije mi smo izbubili cilj od 42 poslanika. U svakoj izbornoj jedindici postoji najmanje jedan poslanik koji je prošao na taj način i on je direktno umanjio broj stranačkih glasova za najmanje 50% onih koje je on dobio. A u IJ 1 i 2 postoji više takvih poslanika.
§  Kupovina glasova, vrbovanje glasova, dopisivanje, na terenu se to zove upisivanje preferencijala, što je kriminal i krivično djelo. Zato i ne možemo nikad dobiti rezultate izbora sa terena, dva tri sata nakon zatvaranja izbornih mjesta.
o   Regionalizam
Regionalizam je negativna pojava u stranci kao i u politici uopšte, dok Republika Srpska ne izbori samostalnost. Nakon ukidanja regionalnih odbora, ta je tendencija smanjena drastično. Ostali su neki rudimentarni oblici koje praktikuju ili bivši predsjendici regionalnih odbora (Mićo Kraljević) ili poslanici koji su izgradili svoju moć u tom svojstvu. Regionalizam se ogleda i u stavu „šta nama ima Banjaluka govoriti“, „šta je nama Banjaluka dala“ u smislu stranke. Takvo ponašanje je vidljivo u Bijeljini i Trebinju, npr.
o   Feudalizam
Upotreba opštih resursa za uske stranačke potrebe na nekom području. Bijeljinski lokalni izbori su klasičan primjer feudalizma. Feudalizam uvijek gubi izbore. Ogroman energija se troši u asfaltu, šljunku, banderama, lažima, obećanjima, vodovodima, dovođenju ministara, traženju para, razvlačenjem predsjednika... sve je to dobro nekome ali šteti direktno našoj organizaciji. Čitava armija aktivista se ispcrpljuje na tim poslovima a biračima niko ne prilazi. I što je najgore, ljestvica se diže i za sljedeće izbore pa to postaje običaj koji nije moguće zaobići a nije moguće uvijek ispunjavati. A i kad se ispunjava, druga područja se zapostavljaju.
o   Klijentelizam
Mnogi lokalni lideri, u nedostatku organizovanog stranačkog rada sa predsjednicima odbora i dr. traže klijentelističke skupine preko pojedinih lidera, preko pojedinih direktora javnih preduzeća i obrnuto. Tako se stvara opasni paralelizam u kome stranka gubi tokove i trendove iz ruku. I mnogi drugi naši lideri na svim nivoima, imaju svoje „igrače“ koji su nezamjenjivi ili svoja interesna mjesta kod kojih im se mora izaći u susret. To je velika opasnost za stranku jer svi znaju o čemu se radi. Ogroman broj ljudi u stranci radi na stepeničarski i rukavdžijski način, čekaju „šefa“ na stepenicama i vuku ga za rukav. Tako izdejstvuju svoje namjere u raznim kadrovskim mozaicima. Takvo ponašanje demotiviše naše aktiviste na terenu. Svaki prolazak takvog klijenteliste uz pomoć stranačkih ili eksternih provodadžija, umrtvi 5o naših aktivista iz nekoliko generacija koje smo s mukom pridobijali i obučavali.
Sada smo došli u situaciju da neki direktori javnih preduzeća vode svoje privatne i lične klijentelističke pokrete i organizuju podršku odbora i izvanstranačkih struktura kako bi ostali na svojim položajima. To je poraz za stranku.
o   Osionost
Naši lideri na lokalnom i regionalnom nivou naš uspjeh iz 2006. su shvatili kao svoj uspjeh, prije svega, i kao nagradu za vrijeme kada su bili među prvima, „osnivačima“ na tom području, i od tada svoje opštinske odbore zovu „glavni odbor“, ali i kao dozvolu da budu Dodik kad njega nema i da se siledžijski ponašaju prema svima oko sebe. Mnoge takve informacije sa terena do rukovodstva stranake nikada ne dođu a radi se o ponašanjima koja su neprihvatljiva za bilo koju društvenu grupu.
o   Nelegalne relacije
Dio poslanika svoj mandat shvata samo kao ministarisanje za vrijeme skupštinskih zasijedaja, nastojeći da vrbuju ministre za svoje projekte, za projekte u svojoj sredini, za biznismene njihove prijatelje, za svoje biznise... oni se tako odvajaju od organizacije u opštini i od politike i rukovodstva stranke, stvarajući nelegalne relacije koje služe u lične materijalne koristi ili samo u njihove lične izborne svrhe.
o   Prevelik priliv izvan SNSD
Od 2006. broj članova je udvostručen mada kao organizacija nismo vodili nikakve akcije za prijem novih članova. Jedino smo insistirali na prijemu mladih i žena ali čitavi kordoni poraženih i onih željnih vlasti, položaja i moći došli su kod nas. Imali smo filtere u stavu da ne mogu dolaziti oni koji su bili u strukturama drugih stranaka ili u strukturama vlasti za njihov račun, obavljali funkcije. Ali lokalni lideri su, da bi otklonili protivnike i da bi lagodno proveli mandate, takve listom primali u naše redove i bez članskih karata i ostavljali ih na položajima. Tome je doprinijela, masovno katastrofalno i „Ministasrka partija“.
Krajnje je vrijeme da se takav priliv zaustavi. Slučaj Mastilo pokazuje da sa takvima, na svim nivoima, dolaze i njihove priljavštvine, njihova nelegalna tehnologija i njihova klijentela. Za 15 godina smo stvorili široku bazu naših kadrovskih rješenja i sve druge treba kazniti što su to vrijeme ostali izvan ili kod drugih.
o   Odsustvo kontakta i usmjeravanja predsjednika opštinskih odbora, odbora MSD i AŽ
Postoje privatni kontakti lidera sa nekim od ovih struktura i kontakti izvršnog sekretara. U godini izbora nešto su intenzivniji kontakti te vrste ali u suštini imamo tri kolosijeka, osim izuzetaka, bezbroj nevdiljivih kontakata od kojih stranačka organizacije nema koristi i masovno nezadovljstvo da se ni do koga ne može doći.
o   Potpuna kadrovska odsječenost stranačke organizacije od vlasti – kadrovska neprotočnost
Ovo ne treba komentarisati – pogledati prilog o pomoćnicima ministara i sekretarima ministarstava.
o   Trokolosijek - SNSD, MSD, AŽ
Na mnogim mjestima na terenu, tamo gdje organizacija nije izgrađena, gdje se primjenjuju slabosti koje su gore navedene, imamo praktično tri stranke na terenu. Svako radi za sebe što dolazi do izražaja naročito u predizbornoj kampanji i izborima.
o   Neiskorištavanje novoosvojene vlasti
Napor koji je stranka učinila da se na lokalnim izborima postigne rezultat i načelničkim pobjedama kako bi to bila prva stepenica za osvajanje većine u Narodnoj skupštini, mnoge organizacije nisu shvatile kao potrebu da se nastavi dalje raditi u kontaktu sa stanovništvom kako bi se proširila glasačka baza, iako im je to izričito stavljeno u zadatak. Naprotiv, neke organizacije čine kontraproduktivne poteze i umanjuju mogućnost pobjede na na sljedećim lokalnim izborima.

·         RJEŠENJA
o   Strateška opredjeljenja
§  Gradnja mreže mjesnih organizacija u sva tri segmenta organizovanja, do potpune pokrivensti biračkih mjesta. To mora biti završeno prije lokalnih izbora
§  Identifikacija birača mora biti trajni proces koji stranka mora stalno usavršavati i težiti maksimalizaciji
§  Plan potrebnih glasova na izborima mora se ugraditi u redovnu aktivnost i obavezujuću tehnologiju za sve lokalne organizacije i za sve izbore.
o   Mjesečno okupljanje predsjednika opštinskih odbora, predsjednika odbora MSD i predsjedica opštinskih aktiva žena (jedna tačka dnevnog reda, pitanja na koja misle da treba odgovor dostavljaju unaprijed)
o   Završetak formiranja mjesnih odbora za svako biračko mjesto i SNSD, i AŽ i MSD – u toku ove godine.
o   Striktno poštovanje Principa kadrovske politike i sinhronizacija dvije kadrovske komisije
o   Tromjesečna kontrola vladine kadrovske politike od strane Izvršnog odbora Glavnog odbora.
o   Na Saboru prilagoditi Statut potrebnim inovacijama u organizaciji:
§  Uvesti, u opštinskim organizacijama, Izborni aktiv SNSD u godini izbora koji se sastoji od predstavnika OO, MSD i AŽ,
§  Izborni štab se sastoji od jednakog predstavnika OO, MSD i AŽ,
§  Organizacija unutarstranačkih izbora i druge organizacione radnje u MSD i AŽ moraju biti pod kontrolom opštinskog odbora koji potvrđuje i predsjednika MSD i predsjednicu AŽ na opštinskom nivou
§  Svi predsjednici mjesnih odbora su članovi opštinskog odbora,
§  Nema kooptiranja na opštinskom nivou,
§  Izvršni odbor OO do 15 članova u kojem su obavezno i predsjendik MSD i predsjednica AŽ
§  Precizirati isključenja (OO predlaže a IO GO isključuje),
§  Usvojiti Pravila za unutarstranačke izbore kao dokument - Prilog
§  Usvojiti Procedure SNSD kao dokument koji bi sadržavao:
·         učlanjenje
·         isključenje
·         biranje predsjednika opštinskog odbora i njegovu smjenu (koja nije moguća ili koja povlači i raspuštanje odbora a raspuštanje odbora stavlja mandate predsjednika mjesnih odbora na ponovne izbore)
·         kandidovanje
·         primanje članova drugih stranaka
·         uslovi dolaska (iz drugih stranaka) funkcionera, direktora, načelnika (neophodna saglasnost opštinskog odbora i IO)
·         posmatrači – volonteri iz reda predsjednika i potpredsjednika mjesnih odbora
o   kancelarijski sekretari – volonteri iz omladinske i ženske populacije (organizacije).
o   Štednja u stranci:
Naši prihodi su pali na trećinu onih od prije tri godine. Finansijska kriza će biti trajna. Naslijedio sam apsolutni haos u trošenju sredstava i stvaranju trajnih obaveza. Upozoravao sam i predlagao štednju na vrijeme. Da nisam uveo članarinu sada bi bilu u bankrotu. Zadnji je čas da se uvede velika štednja jer mi nismo profitna organizacija, ne stvaramo novu vrijednost i ne možemo držati sadašnje obaveze na ovom nivou niti preuzimati nove bez neizvjesnog finansiranja. Moramo početi stvarati fond koji će u budućnosti biti garancija funkcionisanja, kao što je nekad bilo izdvajanje za amortizaciju. Gradnja Sjedišta SNSD se sada, kad nismo počeli odmah, mora odložiti. Ponašamo se potpuno nelogično jer naši najorganizovaniji odbori, Banjaluka i Laktaši... najviše nas koštaju, umjesto da ne koštaju ništa i da organizuju donacije u fond stranake.
§  Otpuštanje i zbrinjavanje svih stalno zaposlenih, uključujući i Banjaluku i Laktaše. Sve poslove oko članstva i dostavljanja računa mogu da rade volonteri. U Banjaluci, iz prostorija stranke nam usred dana ukradu kompjuter pored stalno zaposlenih radnika.
§  Volonterski rad u kancelarijama. Mlade koji su naši aktivisti treba naviknuti da volontiraju u kancelarijama, uz prethodno planirao angažovanje i zapošljavanje u segmentima u kojima stranka može to da obezbijedi.
§  Prodaja objekta u Laktašima i čuvanje sredstava u Fondu budućnosti.
§  Zatvaranje kancelarija u Federaciji osim u Drvaru, Glamoču, Grahovu i simbolnično u Mostaru i Sarajevu.
§  Uvođenje sistema donatorske kartice sa fotografijom (20,00 KM), Zlatne počasne kartice koju mogu imati i oni koji nisu naši članovi ali i oni koji to mogu priuštiti (200,00 KM) za gradnju zgrade SNSD i simbolične godišnje članarine od 1 KM koja bi služila kao način da se inoviraju podaci u našoj bazi (adresa, telefon).
§  Uvođenje stalne donacije od svih poslanika, delegata, načelnika i direktora javnih preduzeća u visini od 5.000,00 km u toku godine
§  Stalna godišnja donacija od članova Glavnog odbora, prema mogućnostima
§  Nalog odborima da počnu prikupljati donacije za lokalne izbore koje bi se držale oročene na posebom računu i koristile po njihovim nalozima...