петак, 09. јануар 2015.
 ЖЕНА СА ЗАМЕТКОМ
СКУЛПТУРА САСТАВЉЕНА ОД 133 ДИЈЕЛА. ВИСИНА 70 ЦМ. БАГРЕМ, ШЉИВА, ХРАСТ, ЈЕЛОВИНА, ТОПОЛОВИНА, ЛИСТИЋИ ПАПИРА ЗА ЦРТАЊЕ.