петак, 12. септембар 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ

НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ 
ПОЛИТИКЕ 
ПОЈАВИЛА СЕ 
НЕЧИЈА ВЕЛИКА СЛИКА 
А НИЈЕ СЛИКА ПППВ