среда, 12. март 2014.

2741.

POLITIČKA STRANKA PIA,
ŠTA S PARAMA,
KAKO S LJUDIMA

Svaka politička stranka, i mala i velika, i pobjednička i vječno opoziciona, mada u različitoj mjeri, utiče na moralne, vrijednosne, kolektivističke, ljudske, humanitarne, materijalističke i intelektualne konstrukte društva.
To je zbog toga što su njeni postupci javni ili proizvode javne posljedice, što je njen unutrašnji život i organizacijsko funkcionisanje, izloženo javnosti na uvid, što njen sistem vrijednosti njeni članovi i oni koji su u ime nje na vlasti, pokušavaju da implantiraju cijelom društvu.
Stoga je svaka stranka a naročito velika, masovna, pobjednička, Stranka PIA prije svih, odgovorna za stanje društva i za njegovo usmjeravanje i vođenje.
Njene obaveze su da produkuje sklad, napredak, zdrav sistem vrijednosti, da misli na budućnost društva više nego na svoju sadašnjost, da za to podnese žrtve, ako je potrebno, a nedopustivo je da produkuje anarhiju, paralelizam, samovolju, politički feudalizam, nepotizam, goli finansijalizam i destrukciju svake vrijednosti i vrijednosne skale.
*
Kako stranka PIA treba s parama. I koliko para treba.
Prvo, stranka PIA treba da radi sa ljudima a ne s parama.
Drugo, para što manje.
Veliki organizacioni kolektiviteti počivaju na relacijama ideje, programa, opredjeljenja, povjerenja i pripadnosti.
Čak i u klasičnim tržišnim subjektima, gdje su pare nezaobilazne, kao plate, neophodni su neki od prethodnih elemenata.
Politička Stranka Permanentne Izborne Aktivnosti počiva na rasprostranjenoj mreži aktivista i lidera na više nivoa i zbog toga djeluje po prinicipu da mnogo aktivista uradi pomalo a ne da nekoliko lidera uradi sve.
U takvoj situaciji pare su razarajući faktor.
Aktivistima se moraju omogućiti sva potrebna sredstva za angažman ali im se nikako ne smije plaćati nadoknada (osim stvarnih troškova).
Ako to može u maloj stranci, jer ima mali broj aktivista, u velikoj stranci je to nemoguće jer niko nema toliko sredstava.
Ali ključni razlog je u tome što novčano vrednovanje ubija dobrovoljnost i u svakom pojedincu aktivira vrijednosni sistem usporedbe.
A kad se taj sistem jednom aktivira niko ga više ne može vatiti u bocu.
*
Pošto su ljudi važniji od para, Stranka PIA mora da vodi preciznu i slojevitu kadrovsku politiku sa maksimalnim osmoznim propustima između stranačkih slojeva.
Kadrovska baza, razvrstana po obrazovanju, referencama, ocjenom prethodnih angažmana i ambicijama, postoji na opštinskom i na centralnom nivou. Nad tom bazom su i kadrovske komisije Političke Stranke, opštinske i glavna.
Dva principa određuju djelovanje Kadrovske komisije.
Na svako mjesto, na koje je to zakonski i proceduralno moguće, mora doći aktivist, funkcioner, predstavnik stranke.
Drugo, svi oni koji su na odgovornim mjestima čiji rad ne podnosi nikakve manjkavosti ili propuste, i čija kontrola nije proceduralno do kraja uređena, moraju potpisati Bijele ostavke, bez datuma, koje će se pohraniti u stranačkom sefu.
Stranka PIA, ako je na vlasti, treba da iskoristi mogućnosti administrativne uprave da svoje kadrove iz Horizontale provede kroz taj sistem.
Naprimjer. U Vladi Republike Srpske ima više od 6o pomoćničkih mjesta. Moguće je imenovanja organizovati tako da iz kadrovske baze sa terena, iz većih opština, tamo gdje ima kandidata koji ispunjavaju uslove, na po dvije godine dolaze pomoćnici ministara čime bi više od stotinu stručnjaka prošlo kroz vladin sistem i upoznalo tehnologiju, procedure i nadležnosti. Nakon povratka u svoje sredine, ponijeli bi sa sobom i taj kapital. Na taj način ministarstvase provjetravaju a ljudi se obučavaju pa među njima može biti i budućih ministara.
Kadrovska politika stranke podrazumijeva i procedure za prijem članova koji su bili u drugim strankama.
Za obične članove to ne bi trebao da bude problem, uz navođenje podatka na pristupnici. Za sve one koji su bili u stranačkoj strukturi druge stranke ili na funkciji, mora da postoji problem. Takve ne treba primati. Naročito se mora isključiti mogućnost da neko zadrži foteljaško mjesto promjenom članskog dresa.
*
Članstvo je baza kadrovske strukture.
Evidencija o članstvu kod Stranke Permanentne Izborne Aktivnosti, takođe mora da postoji na opštinskom i na centralnom nivou, sa krajnjim podacima kao što su adrese, stacionarni i mobilni brojevi telefona i mejl adrese.
U opštinskim/gradskim organizacijama vodi se Matična knjiga članstva a stranačke pristupnice su neka vrsta vrijednosnog papira, numerisane i skladištene u Centrali. Opštinski odbori ih zadužuju prema broju novih članova a članske karte se takođe rade u Centrali Stranke.
Na ovaj način se eliminiše anarhija u prijemu članova u kojoj je moguće da postoji veli veliki broj ilegalnih članova za koje zna uzak krug na lokalnom nivou i koji izniknu u važne funkcionere kad im zatreba.
Zaključna razmatranja u knjizi Politička stranka PIA, II dio