недеља, 26. мај 2013.

2122.
SAMO MENE
NA BIKAVCU NEMA
 
Ako se ovako nastavi, Hag i Bošnjaci premrežiće Srbe zločinima protiv muslimana, i samo muslimana, i doći ćemo do neobjašnjive teorije relativiteta. Sve više i više muslimana je stradalo od srpskog genocida sa sve ih je više i više.
Objašnjenje je dala Bakira iz udruženja Majke Propagande. Ne mogu oni pobiti i zaklati onoliko koliko majka Bošnjakinja može roditi. Oni su Srbi. A istorijsko objašnjenje dato je u Višegradu gdje je slavljena muslimanska žrtva Genocida, na Mostu Naših Predaka. Tako je kavazao reis Kavazović. Most su gradili naši preci. Koliko ima Naših Predaka. Treba jednom da se opredijeli Reis i dunjaluk.
Nije me briga, ali zarad istorijskog mozaika moram konstatovati da je muslimansku vjersku, političku i intelektualnu sferu zahvatila nevjerovatna konfuzija koja se neće dobro završiti po te ljude. Mislim na muslimane, sirotane.
Rečenica Bakire iz Majki Propagane dvostruki je zločin kojeg ona projektuje na dulji rok. Ona i njeni nalogoplatodavci. Radi se o dugotrajnom zločinu laži i o dugotrajnom zločinu samožrtve. Muslimani su uhvaćeni u Zamku Srpske Žrtve iz koje se neće skoro izvući. Mala Grupa Majki, u koju ubrajam Bakira i Bakiru, i Kavazovića, i još cijelu galeriju, prisvojila je sebi pravo da muslimane užrtvljuju kako bi oni uvijek bili na površini i imali šta da kažu.
Bogami će doći do toga da su oba svjetska rata vođena protiv muslimana.
A i treći će, ako bude sreće.