недеља, 04. септембар 2016.

ТРИ ВИЦА
О ЕКОНОМИЈИ
ТРАНЗИЦИЈЕ,
УЗ САДЕЈСТВО ЗАПАДА

Продаје херцеговачки јунак, додуше без бркова и устанака, јабуке. Под платанима, јађеће.
Подне прекренуло већ а нико не купује.
Иако је на валовитој трослојној љепенки од кутије оног Свилајона, уредно нашкрабано Свака Марку.
Заустави се један јунак са брковима. Како ће јабука бит марка. Пошто си ји купио. Па, по марку. По марку. По марку. Ђее, онда, твоја корист. Па, нека се и појие, ето.
*
Странац у Хотелу. Имал соба. Нема соба, јебле те собе. Имал соба, теби сто долара. Мрзим Америку али могу да погледам.
И, рецепционар оде до Ђуре. Види имал слободна соба. И да ти вратим они сто долара. Ђуро устаје и иде до Симеуна. Види имал кака соба. И да ти вратим оније сто долара. Симеун оде до Ђорђија. Видидер имал кака соба. И да ти вратим оне доларе и фала. Ђорђије оде до рецепционара, призва га, позади, да гост не види, Нема соба. И да ти вратим доларе. Млого фала брате. Рецепционар се врати госту, Враћам сто долара. Нема соба, господине.
*
Иду Хусо и Хасо путем.
Хасо ће Морам срат. Сери, јебосети.
Стење Хасо. Хусо разгледа флору и фауну. Бил појио говно за сто марки. Јебло те сто марки. Бил појио за иљаду. Јебло те говно, како не би. Ево паре.
Хасо се заокрену за стоосамдесет степени и поједе говно, узвуче чакшире и сретног лица, милујући џеп, крену ниспут.
Нану му јебем, иако је умрла прошле године, по читавом ће селу причат како сам појео говно а ја ћу паре потрошити и прије нег се рашчује.
Јесам и ја будала, дадо иљаду марки будали.
Морам и ја срат, Хасо.
Сери, благотеби.
Хасо чека и разгледа средње и ниже раслиње.
Бил ти поијо говно за иљаду марки.
Не требаш ме двапут питат.
На. Хусо се заокрену за стоосамдесет степени, на сјевероисток, и поједе говно. Извади флашицу из унутрашњег џепа, мало се подапра, узвуче чакшире и крену сретног лица ниспут, држећи се за џеп.
Шта учинисмо, сити се гована наједосомо а нико не заради.
Хаси се оте наглас, Ма, битно је да се лова обрће. И да се зна поријекло новца.
*
Извјештај Блумберга из БиХ.
Несташица соба и гована.
Цијена јабука ће драстично пасти.