субота, 28. април 2012.


Republika Srpska
Banjaluka
Trg Dejtonske samostalnosti 1


MOLIMO GORNJI NASLOV


U skladu sa davno potpisanim Dejtonskim sporazumom, što je prema istorijskim izvorima, uslijedilo kada Smo izgubili i rat i mir za BiH, predlažemo da Vaša Država i Naši Ostaci potpišu Sporazum, kako je to predviđeno Opštim Okvirnim Sporazumom Za Mir, član taj i taj, i da se uspostavi Fleksibilna Unija koju bi činile Hrvatske Zemlje, u daljem tekstu HZ, Vaša Presvijetla Republika Srpska, u daljem tekstu JPE, Jedini Pravi Entitet, i Naši Ostaci a koja bi se zvala Kako Vi Kažete.
Ovakvo pismo će jednog dana stići u Banjaluku.
Samo se bojim da će i za to pismo biti aktulna pjesma Drumovi će poželjet Turaka al Turaka niđe biti neće.
Jednog dana, kad propadnu svi projekti stvaranja Vaše Države na razvalinama Manjeg Beha Entiteta.
Dabome. Postoje i druge varijante. Stvaranje islamske države u Evropi. Okokotlinskog tipa. Neki unitarni teoretičari i intelekuralci to priječe tezom da Svijet neće dozvoliti stvaranje islamske države u Srcu Evrope. Kako neće. I Kosovo je islamsko.
Zatim, Nova Međunarodna Konferencija, koju predlaže Onaj Kacin. Da. Svu kožu sa guzice poderaše češući se za BiH. Prije će biti međunarodna konferencija o povratku Slovenije u Jugoslaviju.
Milorad Dodik bio, nekidan, u Beogradu i okolno Srblje malo uputio u stanje Razvaline. Izrekao par stavova o stanju stvari koje vide i Huso, njegova nena i njena kona. A Patriote, Međunarodni Zajedničari, Kotlinski Mediji i slično, digli vatrogasnu paniku. Dodik upotrebljava ratnohuškački jezik. Kao da im je rekao da je džamijska boja plava.
Dijagnoza da je BiH neodrživa, da mnoge druge konstrukcije u BiH nisu održive a da je samo održiva Republika Srpska, posljedica je petnaestogodišnjeg eksperimentisanja sa unitarizacijom tipa Uradi Sam. U stvari, šiljenja Onog Stvora na Srbe i Hrvate.
Obavještavam Donji Naslov, Molioca, da se dotle došlo u provođenju Patriotizma kao vrhunaravne ideologije za stvaranje Državne Države i podjele agresorski, genocidnih i četničkih žutih traka, poznatih kao A-trake, G-trake i Č-trake.
Eksperimenti sa Konstitutivnošću Svih I Svuda, Mog Na Svom i Svog Na Mom, sa razmožavanjem Savjeta ministara štakorskom produktivnošću, vađenjem zakona iz ohaerovskih bisaga, otimanjem para za Državni Budžet, stvaranjem državnih gubar-agencija, butmirizacijom i slično, ojačali su Manji Beha Entitet do političke samosvijesti koja je prepoznala gornju dijagnozu.
Pominjanje teritorijalnog integriteta kao protivotrova stavovima o neodrživosti BiH argument je isti kao i tvrdnja da kruška nije jabuka. Pošto su Međunarodne Kuronje na kurac nabile Helsinšku deklaraciju o nepromjenjivosti granica u Evropi, Teritorijalni Integritet je Mačkov Rep, Kumova Sama i Lanjski Snijeg.
Uostalom, svi su bili, pa i Američani, za očuvanje granica i teritorijalnog integriteta Jugoslavije. Pa šta bi.
Bosna i Hercegovina i nema teritorijalni integritet. Nema čak ni teritorijalni kontinuitet.
Teritorijalni integritet podrazumijeva vlast i vladu koja ima ustavne i sve druge, zakonodavne, sudske, vojne, policijske i ekonomske nadležnosti nad odnosnom teritorijom i podanicima.
Šta od toga ima BiH. Počevši od Vlade. Nema ništa a i to što ima niko ne zarezuje. Sve to može da se NNK.
Da mene pitaju Age Kotlinske, kraj Miljacke, vode mutne, kao što je i sama BiH Kao Država, predložio bih im, prvo, da se potpiše Sporazum o regulisanju Saobraćaja između Entiteta.
Čini mi se da to Stari Dejtonski Zavjet pominje a nikad nije urađeno.