понедељак, 14. мај 2018.


ДОМАЋИ ИЗДАЈНИЦИ
НИСУ СЕ ПОКАЗАЛИ,
ЗАТО СЕ, МАСОВНО,
ИНДУКУЈУ МИГРАНТИ

Плитко оремо Вријеме.
То ће нас искоријенити.
Нашу малу Површину, претворили смо у Континент.
Нисмо још схватили да се, одавно, реализује оно што сам Синтагмом Празна Територија, назвао, превасходно у нашем случају.
Некидан чујем, и видим, по Медијима. Њемачка у овом тренутку потражује Милион Радника.
То је отворен позив на напуштање овдашње, Балканске Територије.
Очито је Рат, као Прогон, био недовољно ефикасан.
Државе Европе, оне које дрмају Европском Унијом, пристале су да се одрекну својих Националних Држава и да се саморазарају примањем легалних и илегалних Миграната. Како би процес држале под контролом, створиће својеврсна Гета, и насеобинска, и вјерска, и школска, и културна, и радна, за ту популацију. Нација ће се претворити у велику Хорду експлоататора и умноживача свог капитала. И, такође ће живити у Гету. Никаква интеграција у европско западно друшво није могућа.
Тамо Далеко, одакле су дошли Мигранти, неће остати ништа осим Територије.
Великим Кројачима, који за Свијет имају Мале Шнитове, не требају Људи. Њима и треба само Територија.
Да је добровољно пристајање Њемаке, Француске... у питању, доказују протести и одупирања Мађарске и неколико других земљица.
Али је то добровољно пристајање и знак да Њемачком, Француском... више не владају Нијемци, Французи...
Њемачка је, данас, разорена по више вертикала и хоризонтала.
У многим мјестима, Нијемаца нема на улицама.
Црни рад и нелегална предузећа цвјетају.
Ресторани и кафане су потпуно етнички стерилни.
Дневна Несигурност појединца свеопшта је.
Тако је, у десет година, нестала опијајућа њемачка процедуралност, организованост и ред.
Мигранте желе да расподијеле по цијелој ЕУ. То није због финансијског терета већ због масовнијег разарања Држава и Нација. У мјери већој него у Њемачкој и Француској.
Они који су мали и нејаки, не могу се одупријети ни стотнину колико Њемачка. Или Нијемци.
Деструкција НДД Сфере, Државе, Друштва и Нације отвара пут прекограничном владању и искориштавању земног и небеског богатства. А добро дође и смањењу Људске Популације.
Република Српска, коликогод несамјерљива са Мађарском, нпр, мора све учинити да не пушта мигранте у своје територије.
Јер ће то Монструми, не Мигранти, искористити за уништење Срба и Српске.
А оруђа имају напретек.
Као што је Нијемац, у Румунији, Предсједник Државе.