понедељак, 06. март 2017.

 СРЕЋНИ СЕ ПРОПИЊУ НА НЕБО

 ГОЛФ ДВОЈКА
МОЖЕ ДА РИКНЕ САМО ГУМА ИЛИ ВОЗАЧ