недеља, 02. август 2015.ОБЛАЦИ
НИШТА ТАКО БРЗО НЕ МИЈЕЊА СВОЈЕ ОБЛИКЕ КАО ОБЛАЦИ И НИКО НЕ ШАЉЕ ТАКО ЈАСНЕ ПОРУКЕ КАО НЕБО