недеља, 14. јун 2015.

 БАРСЕЛОНЦИ
СЕ СВУДА НАЂУ

 ВАНЗЕМАЉКА

 ЗМИЈОКО

 БАНАНА

 БИК

 МЕДИТИРАМО
 ОТКУД ОВАЈ

 УОЗБИЉИ СЕ,
ВИДИШ ДА СНИМАМУМИЈА