петак, 14. јун 2013.

 
 

i moj drug Didara, koji je učestvovao u pribavljanju gromada crnog graba za moje skulpture, na Čemernici, ima umjetničke namjere. dočekao me je sa najnovijim izbirima.
Posted by Picasa