четвртак, 04. август 2011.


Fićo, Crveni Fićosaki može da se dobije za 6 - 7 hiljada eura.Posted by Picasa