четвртак, 06. мај 2010.

SEĆIJA, TO SAM JA
Stranka za BiH, kako sebe, od milja, voli da naziva Haris Silajdžić, izdala je saopštenje nakon održane sjednice Organa.
Povod je Ohaerov katul-ferman po kome je Pravobranilaštvu BiH naloženo da obustavi knjiženje imovine bivše SFRJ na Državu Bosnu i Hercegovinu. Mada je pravo pitanje: Ko je Pravobranilaštvu BiH naložio da knjiži.
U saopštenju koje će, vjerovatno, biti objavljeno kao plaćeni oglas, zahtijeva se od Ohaera da se ne petlja u pravo, da povuče svoju naredbu i da više ne provodi ideju ustanovljavanja savezne države od jednojajčane Plemenite Države BiH. To je, vele, onomad urađeno i sa privatizacijom po entitetima što je narušilo jedinstven ekonomski prostor.
Pitanje 1 koje se postavlja: Šta je savezna država? U bosansksohercegovačkom slučaju nije ništa. BiH nije savezna država, a kako teče raspad, neće nikada ni biti. BiH je sastavljena država. Od Federacije BiH i Republike Srpske, koje su postojale prije Dejtonskog sporazuma koji ih je sastavio. U posljednjem trenutku je sastavljen i Ohaer pa sada, kada jedanput u petnaest godina ne radi na mlin Saraja, Haris sa njim ima problema.
To što se Zabih Hari poziva na dejtonski citat: Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje kao država... ne znači da je BiH prije tog dejtonskog koitusa bila država. Jednostavno jezičko tumačenje kaže da je taj pojam, prostor, naseobina, ta geografska imenica, Bosna i Hercegovina, dejtonskim sporazumom uobličena u državu. Da nije tako, rekli bi Država Bosna i Hercegovina nastavlja da bude država kao što je uvijek i bila. Međutim, Bosna i Hercegovina nikad nije bila država prije Dejtona. To što su je priznale neke zemlje to ne mijenja stvari. Priznato je i Kosovo pa nema pravo presjeći nekoliko bakarnih kablova.
U Dejtonu, u kome je bio i Zabih Haris, i potpisao, te dvije stambene jedinice, od kojih je jedna imala dva stanara a jedna jednog, a u toj prvoj će, kasnije, jedan stanar postati podstanar, sastavljene su u Sastavaljenu Državu Bosnu i Hercegovinu. Koja prema unutra nije država nego je samo s vana država. Belgija, nebudipriminito.
Pitanje 2 koje se postavalja: Šta je jedinstven ekonomski prostor? To je prostor na kome postoje prostori u kojima nikako ne smiješ upaliti svijeću za žrtve. Zabih Haris se poziva na jedinstven ekonomski prostor kao obilježje Države. Čak i ekonomist Mladen Ivanić može da objasni da to jedno s drugim nema nikakve veze. EU je jedinstven ekonomski prostor pa nije država. A obična država, i izvan EU, u današnjoj globalizaciji, internacionalizaciji itd ne može da računa na svoj jedinstven ekonomski prostor jer ga dijeli i svojata kako koja kompanija. Čim Kinezi grade TE Stanari, nema jedinstvenog ekonomskog prostora. Postoji samo jedinstvena Harisova politička glavuša.
Pitanje 3 koje se postavlja: Zašto Haris Silajdžić smatra da se sjedenjem na sarajevskoj sećiji pravi Država? Zato što se drži poznate istorijske državne ideje vodilje: Sećija, to sam ja.