понедељак, 19. јануар 2009.

EVROPSKA UNIJA I BiH
ŠTA JE PRIORITET ZA BiH
Ministar inostranih poslova Slovenije savjetovao je BiH da konkretnim potezima na nivou vlade i parlamenta, pokaže da joj je Evropska unija doista prioritet.
Šta, međutim, Evropska unija treba da pokaže prema BiH? O tome niko ne zbori, ni mlađani ministri inostranih poslova, ni EU.
Da li je Evropska unija takav raj da se za nju treba boriti zatvorenih očiju, bez zahtjeva za pretpristupnu pomoć i dobru volju i bez pitanja šta je preče?
Bosna Hercegovina nije zemlja blizu granica Rusije, kao Ukrajina, pa da je naročito važna vladinim organizacijama EU i NATO. A i sačuvaj nas bože takave važnosti. BiH je zanimljivija pijedinačnim tajnim službama nego javnim evropskim integracijama. Ako BiH drže permanentno rastrzanom i lako upravljivom onda utiču na dva susjeda koji uvijek gledaju na BiH posebnim okom. A onda upravljaš i Balkanom. Da nije tako EU bi ovdje odriješila dobru volju i pomogla ekonomiju. Jer, u EU se ne integriše golguz a ni poderanih gaća.
Dakle, ne pokazuje EU nikakav interes osim ako Ešdaunove nebuloze smatramo interesom da se reformiše BiH kako bi se ljepša udala za nekog europskog probisvijeta.
Drugo, EU ne pokazuje ni neki integracijski i unutrašnji uspon da bi se to u svijesti kandidata dešifrovalo kao bespogovorni magnet za integracije.
Dvadest prvi vijek će biti vijek država a ne integracija. Ima zanimljivih slika iz susreta Putina i Julije u Moskvi. Prvo, Julija je došla u dveri Romeu. Drugo, ko ti pušta plin moraš ga poštovati. Treće, integracija ne može da obezbijedi plin. Četvrto, umjesto da se Putin klanja, makar i blago, jednoj napuderisanoj dami ruralne oreolne frizure, ona se klanja njemu, čiji izraz lica sugeriše hladnoću kao da su mu kosti lobanje s vana a ne iznutra.
Dakle, Država.
Prije evropskih integracija, BiH mora riješiti svoje probleme. Ili će stvoriti decentralizovanu strukturu sa jakim autonomijama i pravima na samoodređenje svakog naroda koji to želi ili će istorijski bankrotirati i raspasti se. Snage betoniranog centralizma uzdaju se da će na putu ka EU i u samoj EU, kroz standarde i druga priručna sredstva, denacionalizovati živalj i druga dva naroda pretvoriti u manjine a onda slobodom religije stvoriti uniteističku ortodoksiju sa evropskom polisom osigurnja. Evropa ne umije da rješava podjele i nacionalne težnje. Da umije ne bi Baskija bila problem Španiji, ne bi Belgija bila podijeljena a Francuska i Njemačka bi bile ujedinjene u Frankrajhland.
BiH svoje probleme ne može riješiti dok ne stvori uslove da se na političkoj sceni na svim bosanskohercegovačkim stranama pojave postratne stranke i postratne političke opcije. Oni koji generišu Čavićeve demokratske stranke, Cenićkine ekspertize, kao i netakodavno demokratski progres, makartističke istrage subdržavnih tužilaštava i sudova, upravo sprečavaju da se pojave nove snage za novi početak BiH. Radi upravljivosti.
Nije pitanje prioriteta EU.
Pitanje je spašavanja BiH.