четвртак, 13. април 2017.


 ОРИГИНАЛНЕ ПОЧЕТНЕ СКИЦЕ ЗНАКА И ЛОГА РУБИКОН ЕНИГМАТИКЕ, 94. ГОДИНА