петак, 21. октобар 2011.
U POSJETI
KOD VAJARA
MILIVOJA BOKIĆA

U Trebinju sam pohodio prijatelja Milivoja. Skultpure, njegove i prirode, da vidim. Mnoge su nove, koje prvi put zapažam, bile su Njemačkoj na izložbama. Požurujem ga da završi Atelje a čekaju ga tri velika bloka za klesanje spomenika u Bileći.
Posted by Picasa