уторак, 17. јун 2008.

MOJA KUĆA, SRPSKA
Stotinu i deset dana prije izbora nikad niko nije promovisao slogan i znak kampanje.
Mi, iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, možemo kako hoćemo.
Možemo, jer su snaga stranke, politička pozicija i organizacija na sedmom nebu u odnosu na sve druge u BiH. Druge, manje stranke, prošle su fazu strahopoštovanja prema nama. Sada imaju samo poštovanje jer su konačno shvatili da naš rejting nije slučajna pojava koje se treba bojati nego konstanta koju treba uvažavati. Mi više ne moramo da istražujemo javno mnijenje jer smo u organizaciji izgradili sistem senzora koji precizno detektuju podatke o tome kako stojimo i jer to saznajemo od drugih stranaka koje istraživanja rade za sebe pa onda u tom izlivu poštovanja prema SNSD-u kažu nam do kakvih procenata su došli.
Možemo da promovišemo znak i slogan kampanje bez straha da će neko do zvaničnog početka kampanje naći nešto bolje ili adekvatnu protutežu.
Odlučili smo da se ne osvrćemo na konkurenciju već da simbolima predstavnimo svoju političku orijentaciju a drugi neka rade šta hoće i kako umiju. Naše iskustvo u kampanjama i izborima, naša organizaciona genetika i naša koncentracija aktivizma omogućuje nam da svakog trenutka možemo krenuti u kampanju bez velikih stranačkih sastanaka ili bez angažovanja agencija s kojima treba nedjeljama usaglašavati taktiku i strategiju.
Slogan Moja kuća, Spska ne piše se velikim slovima jer, Srpska nije pridjev nego područje u kojem živimo. Taj slogan logičan je nastavak Naprijed Srpska iz 2006. i Prvo Republika Srpska iz 2007. Naprijed Srpska simbolizuje program opšteg ekonomskog, političkog, kulturnog i socijalnog napretka a Prvo Republika Srpska je „predsjednički slogan“ i govori o tome da je nama i našem kandidatu za Predsjednika Republike, u tim izborima, na prvom mjestu Republika Srpska.
U sloganu Moja kuća, Srpska, centralna je riječ kuća kao simbol života u lokalnoj zajednici. Za generalnu kampanju u Republici Srpskoj važi taj slogan jer je SNSD stranka sa sjedištem u Republici Srpskoj. Stoga neće biti sintagme Moja kuća, Federacija ali glavni slogan je načinjen tako da omogućava lokalnu primjenu na svakom mjestu i transformisaće se u Moja kuća, Bijeljina; Moja kuća, Drvar; Moja kuća, Mostar...
Znak raznobojne kuće, nacrtan skoro dječijom rukom, simbolizuje stabilnost, optimizam i relaksiranost koju smo postigli u Republici Srpskoj. Republika Srpska nema problema sa političkom pozicijom u BiH, sa deficitom budžeta, sa socijalnim nemirima i sa opštom recesijom. Naprotiv, Republika Srpska je veliko gradilište i biće još veće u narednih deset godina. Taj optimizam i razdraganost će se vidjeti u septembru kada će ljudi na naše skupove dolaziti porodično, sa djecom, tri generacije. Ako je stanje u društvu teško i neizvjesno na političke skupove dolaze samo namrgođena lica stara pedeset i više godina.
Ali najvažnija je kolektivno-pshiloška komunikacija koju postižemo sloganom Moja kuća, Srpska.
Mi prvi put promovišemo slogan koji je citat riječi svakog našeg člana, simpatizera i građanina. Svako od ljudi može to da kaže: Ovo je moja kuća. Mi, dakle ne koristimo „prijeteće“ ili nadslogane tipa: Mi smo najbolji, Mi smo patrioti, Mi smo najljepši...
U našoj ideološkoj orijentaciji socijaldemokratije čovjek pojedinac je uvijek u prvom planu i zato mu dajemo priliku da kaže da je to mjesto gdje živi njegova kuća, da glasa onako kako je dobro za njegovu kuću.
Usuđujem se reći da je to potpuno nova tehnologija u političkoj komunikaciji sa biračima.
(544 riječi za Moja kuća, Srpska)