понедељак, 23. април 2018.


МУСЛИМАНСКИ УДАР
НА КОНСТИТУТИВНОСТ
НАРОДА, НОВА МЕТАСТАЗА
УНИТАРИЗАЦИЈЕ

Муслимани, Бошњаци, њихов СПК, Сарај Политички Круг, као и МХС, муслимански Хрвати Сарајева, откивају да је Конститутивност Народа, српска, а, однедавно, и хрватска, подвала Грађанима, љубствујућим Босанскијем Држављем.
Нова сарајевска досјетка, за коју треба очекивати одређене Реформе, и из Брисела, све чешће се лансира као фундманетална одбрана Сарајевског Дејтона, Унитарне Босне, какву је у својој неполитичкој а вјерски аутистичној глави, замислио Алија Изетбеговић.
Њу лансирају сви, од Кеопса Туње, до млађахног Славена, теоретичара муслиманског, а посебице, сарајског хрватства за једнократну упорабу. Теоретичара у успону.
Теоретске поставке, кажу они и ини, не познају Конститутивност на том Западу, који је увијек био наш узор, циљ у чежња цртица стремљење.
Пракса, такође, познаје само Грађанина и Један Грађанин - Један Глас.
Човић жели да подвали и Сарајеву и Европи. Лаже им да постоје Хрвати. А и ако постоје немогуће је да буду конститутивни.
Српска је одавно подваљена. То је Холбрукчедо. Требало је само да се заврши Рат а онда да се настави са изградњом Грађанске Босне.
Практично. Права Славена да се осјећа Грађанином Сарајева су изнад свих права Хрвата да се осјећају Нацијом.
Срби и Српска треба да из ове сулуде тезе из области Уставног Права, извуку неколико поука.
◘ Немогућа је Држава Ислама и Хришћанства.
◘ Немогућа је Држава двију нација и једног вјерског колектвитета. Јер, муслимани у БиХ, коликогод се звали Бошњаци или Босанци, не могу више да постану Нација. Тај процес је завршен.
Међутим. Они и не желе да постану Нација. Тада би имали много више обавеза а много мање утицаја.
Припадништво Исламу даје им много већи значај од реалног. Зато се тако и понашају у БиХ.
◘ Било која идеја, која долази из СПК, идеја је Унитаризације.
Унитаризације је само моја лијепа именица за Алијуну Државу из Исламске Декларацције.
◘ Негирање Конститутивности, није само негирање Дејтона, Завнобиха и осталих срања овдашњих територија.
То је негирање Хришћанства.
◘ Србе Српске не може спасити ништа осим њихове класичне, ортодоксне Државности.
Они су овдје остајали као Крајине, јер су служили као живи штит, остајали су у Завнобишким Љуљашкама, Ни српска ни хрватска ни муслиманска... али у свим другим приликама, кад нису имали државу или државу која их је користиа, истребљивани су.
◘ БиХ је творевина која жели да истријеби Србе.
◘ Циљ Распада СФРЈ било је претјеривање или уништење свих Срба са ове стране Дрине.
◘ Потпуна Државност мора да се постави као главни стратешки циљ Срба и Српске.