среда, 07. септембар 2011.

SARAJEVO
POČELO DA UČI
JEZIK REPUBLIKE SRPSKE
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, UOUIO, donio je odluku da se od Federacije uzme 33 miliona maraka u narednih tri mjeseca i preda Republici Srpskoj kao namirenje otimačine i krađe koju je Uprava Kemala Čaudrpića izvodila tokom nekoliko godina.
Ni 72 časa od proklamacije na Jahorini o tome kako BiH ima još 60 dana života.