уторак, 15. април 2014.

објављена
ПОЛИТИЧКА
СТРАНКА
ПЕРМАНЕНТНЕ
ИЗБОРНЕ
АКТИВНОСТИ
380 страница Б5 формата,  колори, графикони, табеле, примјери,
три сегмента: Одређења, Комуникација, Организација.
Издавач: Бесједа Бањалука