уторак, 24. септембар 2013.

2350.
СТРАНКА СОЦИЈАЛНОГ
САВЕЗА,
ИНСЕГМЕНТАЦИЈА
И ИНТЕРНЕТСКА
СТРУКТУРА
 

Највећи број странака, на цијелом изузетно плодном страначком и чланственом подручју Балкана, којег треба преименоватуи у Булкан, јер је његово крваво и крволочно вулканско активирање земљоутробски циклично и редовно, не знају шта да раде са два битна сегмента друштва. Младима и Интернетнима. Које не треба побркати са Инертнима.
А пошто су Млади истоврмено и Интернетни, проблем ескалира. Усложњава се, што би рекли некадашњи комитетари.
Такођер, те странке и партије не знају шта да раде са важним друштвеним слојевима, ни кад им дају гласове ни кад их бојкотују. Ради се о синдикатима, пензионерима, пољоприовредницима, радницима, у најусловнијем и најширем смислу ријечи.
Одувијек је јасно да сталешко организовање у политичке странке не функционише. Мада наивци увијек изнова покушавају. Јер, политика је један други свемир а избори су и рационални и ирационални и нису интересно условљени. Странка пензионера, Странка пчелара, Странка бораца, Странка кока носиља. Све је то доживјело крахове и све је једнако неизгледно у смислу укључивости тих другштвених сегмената у дневну и политичку мјешалицу.
Странка Социјалног Савеза и Странка Перманентне Изборне Активности, ССС и СПИА, које још не постоје, а ако једном буду постојале, најбоље ће бити да да то буде једна политичка странка, која ће примијенити обје политичке технологије, могу да ријеше проблем све већег удаљавања од тих друштвених сегмената, од пољопривредника до интернетних младих категорија.
Организациона структура јаке политичке странке, странке осјетљиве и ефикасне у погледу потреба и уважавања најширих слојева становништва, мора да буде, од врха до највиших страначких тијела као и цијелом вертикалом одлучивања, попуњена представницима важних друштвених слојева. То није мој проналазак. Јер КПЈ је имао Ђуру Пуцара Старог, или Мајка Шпајка, Мику Шпиљка, као представнике тих металских и радничких ешалона, али не ради украса него ради учешћа у одлучивању.
Тако и ССС и СПИА, морају да имају кредибилне и угледне пчеларе, да мало банализујем, ратаре, сточаре, обртнике, студенте, али не вјечне, дроњкаве, у свим својим структурама. Политчка странка мора да постане нуклеус представничке демократије како би могла и у парламентарном сегменту да примјењује представничку демократију непосредно инсталирану на изборима.
То би био много ефикаснији систем од социјалног дијалога који у цијелој социјалдемократској Европи губи дах. Јер је подложан екстерним утицајима од корпоративизма до медијаштва или од регионализма до натоизма.
Интернетска популација младих, мада је и код нас већ постало заблуда то да само млади висе на интернету и да интернет има мали тираж а велику ремитенду, мора да буде организована од стране политичке странке и потпуно уклопљена у теренску организациону структура општинских одбора. Дабоме, не мора да буде везана за бирачка мјеста али за општински ниво морају се организовати, већ након избора 2014., иначе ће се изгубити вријеме и корак, Интернетске Бригаде, Интернетски Општински Одбори за које ће странка, за веће и масовније, створити хардвер и софтвер, своје сервере, са мрежом портала и блогова, не прикривених већ отворено страначки декларисаних.
Доклегод људи уважавају странке, странке им морају излазити на пут и ићи у сусрет. Канцеларизација и бирократизазација структуре политичке странке, одјек је давне стамболизације.
Чланство, а нарочито интернетни сегмент младих, не јебе Стамбол. Бирачима већ и пице од шест марака стижу на ноге и на праг. То морају да раде и политичке странке.