петак, 25. јул 2014.

ДУГО ПУТОВАЊЕ
ОД КЛАЊА ДО ПОКЛАЊАЊА

Кратка ријеч о роману

Роман Дуго путовање од клања до поклањања, уцјеловљена је трилогија претходно објављених романа Прсти лудих очију, Томанова игра сјенки и Цицвара и мед, уз незнатне измјене у структури.
Прсти су ратна хроника сиромашног српског сељачета, рођеног у штали и ишчезлог у минском пољу, на крају рата, Томан је постратуматска хроника индивидуалног психолошког рата лијеченог сировим односом са женама и физичким радом а Цицвара је прича о љубави, гнијезду, породици и срећи која се одвија између главног јунака и муслиманке коју је спасио из ратног вихора а која је, касније, вративши се са сјевера, вратила се православној вјери и Томану.
Дуго путовање је писано говорним народним језиком, без лекторисања и правописа, који се мијења са временима и поднебљима.
*

Ради се о дугој, болној и симболичној хроници српског инокосног страдања које почиње биљегом балеге, да му у животу ништа не буде смрдно и неподношљиво, а завршава се срећом, која је, изгледа, могућа само на неком другом, далеком мјесту.