четвртак, 24. јул 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ

БИЛ ОПЕТ 
У НЕКОЈ ЉУБАВНОЈ АФЕРИ. 
ПУСТИТЕ ЧОВЈЕКА! 
ЕМ ЈЕ ИСКОМПЛЕКСИРАНО 
РУЖАН, 
ЕМ ЈЕ НОРМАЛНО ВАРАТИ 
ОНАКО РУЖНУ ЖЕНУ.