понедељак, 17. фебруар 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ
САРАЈЕВУ НЕ ТРЕБА
КОНГРЕСНИ ЦЕНАР.

ПЛЕНУМ ЦЕНТАР ИМ ТРЕБА.