петак, 21. фебруар 2014.

2695.
КРАТКА ПРИЧА ИЗ НЕЖИВОТА
КОЛИКО УНУКА МОЈИХ 

НИ РОЂЕНО НИЈЕ
Дјецо моја моја сирочади толике године прођоше а ратови не одоше војске прођоше и крвуштина и тмина прођоше болештине моје прозор мој и ја јадна сам стојимо и чекамо године толике урезаше ми боре а нико земљу не оре само очи моје проклињу прозоре нема зоре нема дана да не чекам својега несталог драгана еј дјецо моја моја сирочади узочас се изродиште узочас изгинуште а бијело вријеме избјељује лица наша и руке моје помотава мараме на старице и моје дјевојачко лице чезнутљиво претвара у лице старице крај стакла прашњавога и времена мемљивога дјецо моја нерођена од драгана мога и од мушка вољенога гледајте иако моја нисте да вам стопе не стају у крв да вас не воде ратови да вас не кољу братови да вам не крваре вратови да вам се дјевојке не претварају у старице јаловице испуштенице и нероткиње дјецо моја моја сирочади