уторак, 17. децембар 2013.

2543.
РАЗУМИЈЕВАЊЕ
ЈАВНОГ
МНИЈЕЊА,
ПОСЕБНО
ИСЈМ
 

Шта би, дакле, могло бити Јавно Мишљење. И како га звати. Мишљење је изузетно непогодан термин за ту синтагму. Јавност није жив човјек па да мисли и има Мишљење о нечему. Ријеч Мнијење, углавном због своје архаичне мистичности, изгледа погоднија. Она, можда, у себе укључује и осјећања, процес мишљења, представу о нечему. Као што је раније и било. Мишљење о нечему је држано, и врело је, у себи, много више него што је саопштавано некоме или јавности. Јавно мнијење се тешко преноси с брда на брдо.
Мишљење је за одмах изрећи.
Јавно Мнијење је скуп ставова, изречених или неизречених, свих појединаца, институција, слојева и група о ширем комплексу питања у неком друштву.
Јавно мнијење није, примјерно, само став неког медија о једном питању.
Чињеница да у Јавно Мнијење спадају и неизречени ставови и да су они важнији од изречених, јер, једноставно, нико нема толико прилика да све каже, треба да заинтригира све оне који утичу на јавно мнијење, који га користе, који га фалсификују и који желе да остваре неке јавносне циљеве, политичке, маркетиншке, економске.
Тај неизречени дио је Исподповршински Слој ЈМ. ИСЈМ. Он се понекад детектује у микрогрупама, понекад на изборима, понекад не брзоуприличеним догађајима, протестима, подршкама и слично.
ИСЈМ је веома опасан и убитачан сегмент Јавног Мнијења. Јер, нико није сигуран кад ће се, и гдје, јавно детектовати и какву лавину излива ЈМ може покренути.
Истраживачи, нарочито аматерски, они голи маркетиншки, не могу скоро ништа сазнати о ИСЈМ. О томе највише може сазнати служба унутар неке организације политичког или друштвеног миљеа, фудбалског, ловачког, јер специјалистички зна шта да детектује и шта да пита.
ИСЈМ садржи, напримјер, став о томе какав лични осјећај, у дужем времену, производи нека јавна личност својим иступима, ставовима и понашањем. Осјећај гадљивости, одушевљености, неподношљивсти. Тај став никад не мора да буде презентован на изборима или у јавној дискусији. Али може да буде и масовно употријебљен и погубан, или добитан, за некога.
Видим. Филозофски факултет у Мостару провео је велико истраживање о положају Хрвата. Велико, јер је било двије тисуће испитаника. Врхунски професионалци, пажљивим структирисањем и распоредом, могу да утврде прецизне елементе Јавног Мнијења и са само 600 испитаника у једној Америци.
Најважнија чињеница је знати кога да питаш и шта да питаш.
У Републици Српској нема кога да питаш. Да ти сачини добро, циљано, специјалистичко, истраживање Јавног Мнијења. Стога овај пројект ФФМ можда може да буде инспиративан.
Једно вријеме сам се носио мишљу да СНСД, као велика странка Перманентне Изборне Активности, створи свој сопствени узорак за испитивање јавног мнијења по приниципу један стални гласач странке и један негласач или туђи гласач, регрутовани са цијелог подручја из свих слојева. То је релативно лако организовати јер сви технички ресурси постоје. Потребно је само уложити напор да се људи убиједе у гаранцију да њихов став и њихово име неће нигдје бити употријебљени заједно.
Ну. Онда су организациони послови отишли другим путем и идеју нисам остварио. А она је на трагу оног да свака Странка ПИА мора најбоље да зна све о себи, о свом стању и о представама о себи, своје организације и изван организационих и извангласачких слојева.
Ако не зна неће најбоље да прође.