недеља, 11. децембар 2011.

STJ, INŠALLAH
Dnevni Ahvaz nekidan donio intervju sa čuvenim turskim piscem i teorteičarem, čuo za njega ko i on za mene, po imenu Harun Jahja. Poletim da pročitam. Velim, da saznam kako gleda pisac i teoretičar. Njegov gled je i u naslovu: Turska mora biti na čelu euroazijske unije.
Dobro. I Turci mogu da imaju svog Šešelja. Svbija do Vivovitice, Kavvovca i Kavvobaga.
Ali u toj pričaniji ne nađoh nigdje ništa osim gole vjerske agitpropovštine. Jahja govori o tursko-islamskoj uniji, o cijelom turskom i islamskom svijetu, o liderstvu Turske koje predstavlja bratsku misiju, o tome kako su islamski teroristi produkt darvinističko-materijalističke teorije. A praotac Vehabija je Če Gevara. I tako dalje. Sve se odvija kako je Poslanik a.s. rekao, veli Jahja, stvari se dešavaju jedna za drugom kako sam i ja govorio jer sam govorio na temelju riječi Poslanika, a.s. Odanog Prenositelja. Velika slova ovdje nisu moja.
Nu, da i citiram.
I u godinama koje dolaze stvari će odmicati s konstantnim ubrzavanjem sve do dolaska hazreti Mehdija. Za vrijeme tih događaja, ljudi, pa i najveći nevjernici, reći će: Ovo je izvanredno. I počeće slijediti hazreti Mehdija. Mi živimo u jednom metafizičkom periodu. Bazirano na hadisima Poslanika, a.s., i velikim islamskim učenjacima, hazreti Mehdi na dužnosti je kao poslanik Isa, a.s. kojeg je Allah, dž.š uzvisio prije dvije hiljade godina. Hazreti Hidr pravi krugove svijeta. Stoga, desiće se vrlo potresni i veličanstveni događaji... Naša hrišćanska i jevrejska braća takođe će uživati u istinskom miru u sigurnosti, inšallah.
Ne shvatam zašto je Nedžad Latić, intervjuonosac, umislio da je ovaj čovjek pisac i teoretičar. A zašto je Harun Jahja umislio da je Poslanikov Čovjekovidac, s.t.j.
Jahja je prorok ko što sam i sam.
Kad nastupe ti veličanstveni događaji, Zlatko Lagumdžija, d.o.o. zamonašiće se, inšallah, u namastiru Krstačevo. A Poslanik Hadžić, k.m., postaće, inšallah, dizajener u Samsonajtu. Avaz će, inšallah, kupiti Oslobođenje i štampaće se na ćirilici. Inšallah.