субота, 07. јун 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ

КОМУНИСТИЧКО 
НОВИНАРСТВО ЈЕ 
ЗА СЛОБОДНЕ МЕДИЈЕ 
БИЛО ЧИСТО ЕВАНЂЕЉЕ.