понедељак, 13. јануар 2014.

2601.
NOVE 
POLITIČKE STRANKE 
ZA NOVO VRIJEME – 
TRANSFORMACIJA STRANAKA*

Danas, kada je Dvadeset Prvi Vijek uspješno odmakao od svog početka, često je bespredmetno i nepotrebno izučavati i tretirati autore s početka Dvadesetog, pa čak i one autore koji su, pod naletom demokratije i slobodnog doba, nakon Drugog Svjetskog Rata, izučavali političke partije.
Robert Mihels, baš na početku prošlog vijeka, na istom kalendarskom mjestu na kojem smo mi danas, govori o nužnosti organizacije u smislu sindikalnog i stranačkog organizovanja u društvu.
To je sami početak nesređenog vijeka koga čekaju dva velika pokolja i stvaranje nečega što je trebalo donijeti slobodu i demokratiju a što se, često, još i danas, sto godina poslije, iščekuje.
Mihels kaže da se Demokratija ne može zamisliti bez organizacije i da Organizacija daje masi konzistentnost jer je Proleter, u tom vremenu, „u kulturnom, psihičkom, ekonomskom, fiziološkom pogledu, najslabiji član našeg društva.“
Na istom mjestu, kada govori o političkim strankama, Mihels kaže da sa jačanjem organizacije u stranci nestaje demokratija.
To pitanje će se kasnije raspraviti, u teoriji i praksi, konstatacijom da je Demokratija u društvu posebna disciplina i da nije nužno uslovljena jednakom demokratičnošću stranačke strukture.
Mihels citira Rusoa koji kaže da „u trenutku kada narod sebi podari predstavnike, nije više slobodan, više ne postoji“.
Danas rasprave o ovim istorijskim konstatacijama nemaju nikakvog smisla. Nema ni Proletera. Kao i razmatranje Političkih Stranaka i njihovog mjesta u organizovanju, predstavljanju, društvu i demokratiji.
Nova optika za Političke Stranke, samo devedeset godina poslije, možda je najbolje predstavljena u sadržaju knjige Klausa fon Bejmea pod značajnim nazivom Transformacija Političkih Stranaka.
Ovo je cijela mala istorija stranaka i okruženja, iako knjiga sadrži svega dvjestotinjak stranica. Stoga citiram Sadržaj.
·         Promjena teorijskih osnova istraživanja stranaka
·         Granice teorije stranaka
·         Transformacija odnosa stranaka i društvenih pokreta
·         Promjena tipologije stranaka
·         Promjena na niovu birača
·         Slabljenje identifikacije sa strankama
·         Porast apatije birača – opadanje učešća na izborima
·         Porast fluktuacije glasova birača
·         Deideologizacija stranaka i programsko približavanje stranačkih porodica
·         Kraj šeme desno-lijevo
·         Promjene važnosti među stranačkim porodicama
·         Ideološka distanca i ideološka konvergencija stranaka u sistemu
·         Klivejdž pristup u konsolidaciji novih demokratija
·         Promjena stranačke organizacije
·         Gubitak stranačkog članstva
·         Razdvajanje stranaka i saveza
·         Podržavljenje finansiranja stranaka
·         Profesionalizacija vođstva i unutarstranačka demokratija
·         Promjene na nivou stranačkog sistema
·         Fragmentiranje i umjereni pluralizam u stranačkom sistemu
·         Obnova samostalnosti parlamentarne frakcije u odnosu na stranačku organizaciju
·         Proširenje koalicijske sposobnosti stranaka
Mihelsova studija je zanimljiva ali se u obzir može uzeti samo njen zaključak koji sugeriše da su, kroz cijelo vrijeme, od prvih američkih i engleskih stranaka, do danas, postojale tek tri vrste Političkih Stranaka i njihova doba
·         Doba ideologizovanih masovnih stranaka
·         Doba narodnih stranaka
·         Doba profesionalnih biračkih stranaka
Najveća teoretska i praktična pogreška bila bi na svakom konkrentom mjestu, u svakom društvu tražiti stranke iz ova tri doba.
Ali se u svakom modernom društvu, pa i u našem, može detektovati najveći dio elemenata iz Mihelsovog Sadržaja.
Jasno je da Političke stranke prelaze put od Moći uvjerenja i ideja, Moći pripadnosti klasama, Moći energije podijeljenog, rascijepljenog i suprotstavljenog društva do Moći finansija, Moći Globalizacije, Moći Demokratskog Militarizma i Nevidljive Moći.
Samo što to ne čine sve stranke, u svim društvima, u isto vrijeme i istom brzinom. Najveći dio njih odigra samo jedan korak preobražaja a leptir se pojavi nakon nekoliko decenija.
Ono što je generalno za današnje Evropsko Demokratsko Doba, uz sve ograde takve sintagme, i uz uvrštavanje balkanskog područja u to doba, jeste Socijalizovano Otuđenje Individue.
Taj apsurdni proces se odvija u svom tragičnom obliku, obliku Otuđenja, koje je povijeno u romantični socijalni milje sve veće povezanosti pojedinaca, od društvenih mreža do trenutne informativnosti preko cijele planete.
Taj proces ne kreiraju Političke Stranke. Ali ga moraju uzeti u obzir.
Moraju učiniti sve da izbjegnu Upotrebu Pojedinca. Iako je svaka velika, masovna, stranka, sama po sebi i Velika Upotreba i člana i aktiviste i lidera na raznim nivoima.
Upotreba Pojedinca je temelj trenutnog, današnjeg, ovovjekovnog, opstanka Čovječanstva. Tržišna Upotreba, Militaristička Upotreba, Energetska Upotreba. Taj niz ide unedogled.
Ali, kao i svakom, i tom procesu mora da postoji kraj. On se ne nazire u apsolutnoj prevlasti Eksterne Moći u unutarstranačkoj tehnologiji niti u činjenici da je ogroman broj dolarskih milionera u američkom parlamentu koji se ima podvesti pod predstavničku demokratiju.
Teško je predvidjeti kakva bi politička Revolucija ili Resolucija mogla da se dogodi u tom trouglu Moć, Stranka, Individua.
Ali, Političke Stranke, koje to mogu, koje bivstvuju u takvim uslovima, dužne su da učine sve da uvaže svakog pojedinca, ne samo vlastitog člana i glasača, već svakog pojedinca.
Indiviua nije, nažalost, temelj društva i temelj demokratije. Ali jeste polazna tačka. On, Pojedinac, ne može biti i krajnja, ciljna tačka, jer to mjesto pripada Napretku i Opštem Razvoju. No, stanje Masovnog Pojedinačnog Poniženja, u svim segmentima, pa i u strančko-izbornim, neće moći da se toleriše unedogled.
Moderne stranke prelaznih područja Evrope mogu mnogo učiniti organizacijom koju će, ako ne demokratizovati, onda je dati na korištenje Pojedincu, Članu, Aktovosti, Biraču. I tako ga učiniti važnim i neponiženim, socijalizovanim a neotuđenim.
*tekst iz knjige RV,  Politička stranka permanentne izborne aktivnosti (uskoro u štampi)