четвртак, 23. август 2012.
NOVA INSTALACIJA
Od panja starog hrasta nastaće simbol suncokreta. Danas sam ga postavio na betonsko postolje teško skoro 1.300 kilograma. Sam panj ima skoro 1.700. Sada slijedi finiranje, skidanje kore i, sa druge strane, odstranjivanje mnogo zemlje koja je među tim žilama više od stotinupedeset godina.
 
Posted by Picasa