недеља, 12. август 2012.


1740.
ALAH
U PROPORCIONALNOM
IZBORNOM SISTEMU,
OTOMANSKO DIVLJAŠTVO
U SREBRENICI

Leci koji su se iznoćili u Srebrenici i u kojima se Srbima prijeti pokoljem kao osvetničkom pravdom i slična praljudožderstvena komunikativna dostignuća, nastavak su političkog predizbornog divljaštva kojeg praktikuju muslimanski politikoidi u Srebrenici a i dalje od nje. Naročito ovi drugi.
Političko izborno divljaštvo direktno je na sisi otomanske novoprobuđene podsvijesti i nesvijesti muslimanskih politikoida, nespsoobnih za bilo kakav realan politički koncept, bilo kakvu konsocijaciju da ne upotrijebim sarajevski turcizam Suživot.
Ono je počelo kvazi patriotskim i paranacionalnim parolama tipa Nećemo dozvoliti da za načelnika Srebrenice bude izabran onaj ko negira genocid. Ta parola je izrečena još dok niko nije znao koga će koalicija SNSD-SDS i ostale srpske stranke, predložiti za kandidata. Kada je predložena Vesna Kočević ta parola nije zaustavljena nego je nastavljena.
Srbi su pokazali civilizovanost. U toj kategoriji, kategoriji Žena kandidatkinja, jedino su Srbi u BiH, a među njima jedino SNSD, civilizovani. Jer su i predlagali i doživjeli da budu izabrane žene načelnice opština. Muslimanski politikoidi nisu pokazali poštovanje ni prema ženi, Vesni Kočević, koja nema nikakve veze ni sa čim što je vezano za rat. Niti jedne izjave na tu temu. Ni u medijima ni na trotoaru. To nepoštovanje žene kandidatkinje besprijekorno otomanski zvuči. Da im ne pominjem bližu istoriju.
Političkom izbornom divljaštvu naročito je doprinio Bakir Prvi Turski. Otišao je u poluprivatnu posjetu Trojcu Turske i tamo obznanio Nastavak Borbe za Srebrenicu. Što se može smatrati pozivom za raz. Ili najavom rata. Očigledno je da ta borba podrazumijeva da se Srebrenica otme od Srpske. Priča o posebnom statusu je samo Lažljiva Sarajevska Politika. Kao i Multietničnost.
Političko izborno divljaštvo Muslimanskih politikoida jeste i tvrdnja da će, ako Srbin bude izabran za načelnika opštine, doći do skrnavljenja spomen groblja u Srebrenici. Niko normalan ne može da nađe istinu u toj divljačkoj tvrdnji. A groblje je već oskrnavljeno pokapanjem i onih koji nemaju nikakve veze sa Strijeljanjem Ratnih Zarobljenika u Srebrenici pred kraj rata.
I sada dolazi letak kao konačan pečat. Alah ulazi u Srebrenicu na Velikom Letku. Alah Samilosni ovdje nema veze sa islamom, sa vjerom. On je zamjena za razne Mehmede Osvajače.
Demokratičnost i normalnost, evropejstvo i civilizovanost, sa kojom su srpski politički faktori prišli izborima u Srebrenici, i letak muslimanskih politikoida, nalaze se na samoj granici Hantigtonovih sukoba civilizacija.
Na toj demorkatičnosti se mora istrajati do kraja, do dana izbora, i poslije izbora. Jer, to je veoma važan korak u Samostalnosti Srpske.