петак, 02. јул 2010.

STRUJNI UDAV RAFI
Nedobog da nešto Rafi Gregorijana pitam o struji. Sigurno bi mi savjetovao da, kad pregori sijalica, promijenim osigurač, kad pregori osigurač da zaustavim hidroelektranu pa onda da ga promijenim, kad mi se isprazni akumulator da se popnem na banderu i spustim dvije žice do klema. Prvo lizni da vidiš koja je plus.
Koliko sam shvatio, tako se nekako razumije u struju. Da ne kažem, Ko struja.
Kada se ogole sve velike pravne odluke Visokog Supervizora za Brčko i Dalekovode, iza svega stoje dvije činjenice: potrebno je oteti imovinu za potrebe Distrikta, kada ima Država da ima i Distrikt i, drugo, potrebno je da Republika Srpska struju daje jevtinije nego što daje svijim distributerima.
Ne znam zašto Rafi misli da smo svi mi Ko struja.
Elektroprivreda Republike Srpske isporučuje struju svojim regionalnim distributerima, Elektro-Bijeljina, npr. Oni, onda, to razvoze tanjim žicama i niskonaponskom mrežom, do potroršača. Taj strujotok košta. Oni liznu olovku pa saberu: pošto struja od EPRS, naši troškovi, amortizacija, pedeve, zaokruži koju decimalu i pošalji račun na strujomjerno mjesto.
Mađioničar Rafi, u mjetničkom svijetu poznatiji kao Rafi Distrikt Kilovat, smislio je zahtjev da Elektroprivreda Republike Srpske isporučuje struju Distriktu za cijenu umanjenu za te distributivne lokalne troškove. To znači jevtinije nego što je isporučuje svojim regionalnim elektrodistributerima. Onda bi, lijepo, Elektrokomunalac, ili kako se već zove taj multietnički distributer u Brčkom, dodao svoje troškove i isporučivao struju krajnjem kupcu, građanima, po cijeni kilovata po kojoj ga dobije i ElektroBijeljina, ElektroTrebinje, ElektroPale... Jevtinije nego svim domaćinstvima Republike Srpske.
To je ta nova tržišna elektroprivreda. Nju je prvi izumio koncern Sovgosplan, Sovjetski Gosudarstvenij Plan, još dok je Staljin smišljao da li da uzme vlast i ideologiju odmah ili da čeka se Lenjin mauzolejiše. Dirigovane cijene. Rafinirane.
Sad, ja, kao odnjegovani balkanac, na lopovluku, podjebi i zavali, nisam siguran da bi to tako bilo prema krajnjim kupcima. Sve nešto mi se u džepu i u glavi mota mogućnost da neko mrdne tih pet, šest posto, na trjnijoj bazi.
Nije pravno.
Ma jebeš pravo.
Pitanje je šta je pravno kada se u Americi donosi zakon o lovostaju, amnestiji i imunitetu za Am. Sl. na Sl. u OHR.
Neko odlazi u legendu, neko u imunitet.
Ostaje nerazgovjetno da li je Rafi Distrikt Kilovat to sve tako objasnio političkim direktorima PIC-a, nekidan. Ili je samo rekao da su aparati zabilježili veliki omski otpor kod Dodika.
Razumljivije je istosmjernom uhu.