четвртак, 28. јул 2016.

МОНСТРУМ
ИНДИВИДУАЛИЗМА
НАД НАМА

Територијализму је, тој најмрачнијој и најмасовнијој куги откако је Цивилизације, највећа препрека Колективитет.
А Колективитет се најефикасније руши фронталним форсирањем Индивидуализма.
Индивидуализам не постоји, као преовлађујућа појава, у цијелој људској историји. Не постоји у Филозофији. Не постоји у Политици. Индивидуализам у Економији, као Свако има шансу, као Либерализам, као Приватна Инцијатива, лажна је прекривка најцрњег Економског Тоталитаризма.
Индивиуализам не постоји у Вјери, Сили па чак ни у Умјетности.
Данас је форсирање Индивидуализма, од стране Морганизма, Финансијерских Територијалиста, достигло размјере неодбрањивости. Отворено је Сто Фронтова. Лезбијке. Хомосексуалци. Зелени. Секте. Енвеојци. Цивилно Друштво. Права Мањина. Тероризам.
Тероризам је крајњи, супротни, пол, форсирања хомосексуалаца.
И једни и други траже невидљива права. Права која им нико не брани. Права која они не умију да артикулишу. Права која се на тај начин не могу остварити и задовољити.
Генерисање сваковрсног Индивиуализма није у сврху и на корист Појединца.
Већ у сврху уништења и на штету Колективизма.
Јер на Колективизму почива Цивилизација. Колективизам је изњедрио Државу, Нацију, Вјеру, Силу, Територију, Јаког Појединца.
Све оно у чему Појединац може да бивствује, да се остварује и да постане већи од осталих.
А све су то смртни непријатељи Морганизма и Финансијерског Територијализма.
С напоменом да се Морганизам и ФТ данас појављују као Нато Пакт, ММФ, Свјетска Банка, Европска Унија.
Индивидуализам је удар на човјекову егзистенцију.
Ако би М&ФТ, и З&ФТ, као њихова практична демонстрација, успјели да развију и прошире Индивидуализам по својим жељама, био би то Крај Цивилизације.
Индивидуе би тумарале Свијетом у предхордском друштвеном поретку. Тада би монструми Морганизма и Финансијерског Територијализма, за које је Сорош сликовница о Маши и Меди, имали на длану неколико милијарди људи за своју корист.
Имали на длану њихове судбине. Њихово тићење. Њихове потребе. Њихову потрошњу. Која им је најважнија. Њихову немоћ, која им је најдрагоцјенија.
Индивиуализам није болест којом се инфицирају само небитне јединке. Обични људи. Она се инсталира и у политичке лидере, економске експерте и лажне националне вође. У апарат војске и силе, у правду и вјеру.
Дјечије болести Колективитета омогућују такво инфицирање. И омогућују да се одмах, од дјечијих блести, пређе на болести некрозе ткива, канцерогена, галопирајуће сушице и трајног губитка имунитета.
Индивидуализам без Колективитета отвара пут Тоталитаризму без ограничења.

Најезди Индивидаулизма, толико привлачног слабом појединцу, дезоријентисаној јединики, завараном конзументу, медијонекритету, обавезни су да се супротставе темељи Нације и Државе. Дакле, Институти овразовања, власти, економије и права. Али и извандржавни институти. Вјера, Интелект, Култура. Дух.