недеља, 22. март 2015.

ОВАКО СЕ
ЈА НАМРГОДИМ

А ОВАКО СЕ
У ДЕВЕЉАЦИМА
ДЈЕЦИ ПЕРУ ЧИЗМЕ.
МОЈ ДРУГ УРОШ.