недеља, 21. децембар 2014.

 СУСЈЕД МИЛЕ
НАПАСА КОЗУ
КАЖЕМ МУ, ЗНАШ ЛИ, МИЛЕ, ШТА СЕ КАЖЕ ОНОМ КО НАПАСА КОЗУ. ЗНАМ. ТО ЋЕШ ТИ, МЛАЂИ СИ.
ОНАЈ МОЈ, ЗНАТЕ ВИ КОЈИ,
ИМАО ПЛАВИ ВОЗ. 
ЈА ИМАМ ПЛАВИ ДВОР. 
БМК.