субота, 28. јун 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ

ОБЈАШЊЕЊЕ ЕБЕРТОВОГ ПСИХОПУХА: 
У ЕСЕНЕСДЕ СЕ УЛАЗИ 
РАДИ ЗАПОСЛЕЊА. 
А У ЕСДЕЕС 
РАДИ СПОРАЗУМНОГ РАСКИДА.