среда, 02. октобар 2013.

2371.
АПОСО,
ЈЕБЕМ
ВАМ ПОСО
 

АПОСО је Агенција за предшколско, основно и средње образовање. Агенција је на нивоу БиХ.
Јебо јој матер онај ко је предложио да се формира и онај који је гласао да се формира. А дабогда рука отпала, из плећке, свакоме ко гласа за буџет који ће финансирати и ову и друге агенције.
Да би разумјели непотребност те Босанске Аждаје, која није усамљена јер је Међународна Заједница инсистирала на формирању агенција за све и свашта, за красни курац, само да би релативизовала политичко и територијално дејтонско уређење Насеобине, треба нагласити да Образовање, Васпитање, Просвјета, Наука, итд, нису дејтонске надлежности  заједниких институција. Односно, БиХ.
Дакле. Нико ништа са нивоа Насеобине нема ништа са било којом односном институцијом Републике Српске.
Уз то. У Федерацији постоји Министарство просвјете које је, у ствари, непостојеће јер је ненадлежно за било што. Надлежност у образовању и просвјети Федерације искључиво је на нивоу жупанија.
Сада је та саможивућа АПОСО, послала институцијама које она сматра да су испод ње, велики папир о Државној Матури. СЈНЈК. Сунце Јој Не Јебем Калајисано.
Папир садржи прецизне пројекте за састав комисије, за матурске предмете, међу којима је и измурли босански језик, за надлежности овога и онога. Између осталог, садржи и ове бисере.
1.     Nadležnosti Maturske komisije
Maturska komisija raspravlja o stručnim pitanjima, vodi stručnu pripremu i prati provođenje mature:
      na prijedlog APOSO imenuje maturske predmetne komisije,
      usklađuje stručni rad maturskih predmetnih komisija,
      pripremi i utvrdi Maturski ispitni katalog,
      na prijedlog maturskih predmetnih komisija potvrdi predmetne ispitne kataloge za općeobrazovne predmete,
      na prijedlog APOSO potvrdi predmetne ispitne kataloge za stručne predmete i predmetni ispitni katalog za završni rad,
      daje mišljenje o prijedlogu obrazovnih programa u srednjim školama koji će imati uticaj na predmetne ispitne kataloge,
      odredi način i postupak za zaštitu podataka i materijala koji su pod ispitnom tajnošću,
      predlaže trendove razvoja mature na osnovu iskustva i međunarodnih poređenja,
      odredi kalendar mature,
      odgovorna je za racionalno korištenje materijala, ljudskih i finansijskih resursa u pripremi i provođenju mature,
      koordinira ciljeve i sadržaj obuke članova maturskih predmetnih komisija, predsjednika i sekretara školskih maturskih komisija; na prijedlog APOSO može imenovati vanjskog člana školske maturske komisije,
      brine se za kvalitet sadržaja i postupaka mature,
      koordinira i sudjeluje u pripremi i provođenju mature,
      prihvaća upute za provođenje pisanog ispita za općeobrazovne predmete,
      odlučuje o prilagođenom načinu implementacije mature za određene kandidate,
      može imenovati osobe koje neposredno prate provođenje mature,
      na prijedlog APOSO može odrediti opseg razmjene nadzornih profesora na školama koje izvode maturu,
      poduzima posebne mjere u slučaju vanrednih prilika,
      na prijedlog APOSO može imenovati recenzente ispitnog materijala,
      žrijebom odredi ispitni materijal za općeobrazovne predmete za pojedini ispitni termin,
      na prijedlog maturskih predmetnih komisija odredi kriterije za pretvaranje postotnih bodova u ocjenu za općeobrazovne predmete,
      ovjeri godišnje izvještaje za maturu (najkasnije do 1. decembra tekuće godine i predloži ga Ministarstvu civilnih poslova, kantonalnim i entitetskim ministarstvima, Odjeljenju za obrazovanje Brčko distrikta, Odboru Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, srednjim školama, univerzitetima),
      obavlja i druge zadatke koji su propisani  pravilnikom i drugim propisima.
Колико сам разумио АПОСО је Држава. И требала би, заједнос а Косовом да буде примљена у Уједињене Нације.
Она је наднадлежна свим другим институцијама у БиХ. Као и њена Матурска комисија. Која је изнад и Министарства цивилних и скалумбурених послова БиХ.
Та дрскост једне агенције, која је, у ствари, лишај, имела, маховина, папрат, на административном и политичком дрвету Заједничких Институција, да мртволадно, без одлука било ког инстититута власти, без уставног основа, без ичије сагласности, пошаље, нпр Министарству просвјете Елаборат о Дражавној Матури, разлог је за стријељање.
Ентитеске бабе и текте, и лелемуди, по министарствима, и администрацији Државе Српске, шуте. Као и у случају Нене Салихе. Оне и они не знају ни зашто су запослени, ни у име кога су запослени, не знају ни којој странци припадају, ни којој нацији треба да се моле, не знају коме одговарају. Нек се Додик јебе са Бриселом и Сарајевом, ми ћемо да гријемо муданца и међуножја, иде зима.
Знају, дабоме, само да уживају добробити Додиковог Здања. Зграде Владе. Административног центра.
Умјесто да се на сваки овакав папир дигне револуција и опали шамарчина Унитарној Босни, и тим заједничким маглама, каравана пролази а паса нигдје.
Република Српска ће морати увести тромјесечне семинаре и цертификате, испите и квалификације, таксе и нострификације, обуку за Србе из администрације Републике Српске и Заједничких Органа. Као они лопови из Савеза рачуновођа и гуликожа Републике Српске.
Па, ко не положи, и не присуствује, губи цертификат и иде да ради на плантажама јагода, јабука и глогиња.