недеља, 16. децембар 2012.

 
 
 
 

KAKO KRŠI NIKOLA NIKIĆ DANAS.
MADA JE STARIJI OD MENE 17 (SLOVIMA: SEDAMNAEST GODINA)
Posted by Picasa