субота, 10. новембар 2012.


1834.
FARBEN SEFER

Bolje je biti peder nego farbati kosu. Mislim, barem je ugodnije.
Sefer Halilović, izvjesni general Armije BiH, neću da kažem bošnjački general, niti muslimanski general, ali hoću da kaćem da je u toj armiji bilo dovoljno dvaput vidjeti pušku i postati general, prijeti Republici Srpskoj. Mi ćemo s vama zvršiti vrlo brzo.
Završio bi ti vrlo brzo da nije bilo Vojske Hrvatske, Haveoa i Demokratskih Bombardovanja Srba od strane Natoa.
Pola rata sam vukao na leđima sanduk balansirane snajperske municije. Nije mi žao. Samo mi je žao što mi na optiku nije izašao Sefer Švarcen Farben.