петак, 09. новембар 2012.


1833.
ODA GADOSTI

O lijepa O draga O gizdava O presvijetla O Medijska Slobodo.
O Balkanski Hombah Bodo.
O privatizacijo samoupravnih nesloboda, diktata i jednoumlja.
O predstavo pred Srancima O farso pred čestitim činjenicama O familijo, porodico i sekto O kupljeni i nišči duhom O ustravljeni i obeznanjeni O mediji u bezmeđiji.
O zamjeno za provincijalno Šta li rade cure u mom kraju pitanjem Predsidetelju, šta ti danas pišu tvoji. O livade, brda i doline kad zavoleh medije iz grada.
O težnjo svake kompanije da se Lambda bude. Da se vlade sastavljaju, da se pare rastavljaju, da se Šefom vlada, da nam nema nema rada. 
O medijski vladari koji larvirašte od dvorske lude. O mediji i slobodo. O cenzori i gospodo. U govnima ostanite. Ja vam odo. Jebo vas Balkanski Hombah Bodo.
O čuvadari ideologija i privatizacija O Državni Bogovi Baha O tiraži i dnevnici ha ha ha ha.
O čuvadari budućih vratića ispod Sabljarke O sudbaši O udbaši O naši a vaši.
O lijepa O draga O svjetlucava tajna zvjezdico na Zastavi. Neka je sretan On sa vama. O sluge, slugani i nakurnjaci. Danas nakurnjaci, sutra sakurnjaci. O mračnjaci, stajnjaci, dževrijaci.
O presvijetla Medijska Zoro, O Hordo Oro, O izrode iz Slobode. Da li će Slova i Riječi umeti da pevaju kao što su Dolari pevali vama.
Ostajte Ovdje O zadaci vaši Obuzdajte Remetince Radikale Rasparnjake. O mediji O. Umrite u strahu od onih bez prljavog kapitala na horizontu iz njih. Razglasite protivnosti oko njih. Ne priznajte ih u znanje, zdravlje, zaglavlje. Čuvajte Pozicije, Provizije, Prostitucije.
O mediji Podnožja O mediji Četveronožja O mediji Međunožja. I brabonjaka. Čuvajte svoje slobode. Slobode su najvrednije i najbezvrednije kad se za njih niste borili. Već samo pokorili.
Budite pijuni, špijuni, opijumi. Sloboda je opasna kad je trijezna. Budite prisni, korisni i nezavisni. Ništa nije tako nezasvisno kao Medijum.
O slobodo O teretu, težo, težino O golo runo medijsko.