недеља, 27. јул 2014.

ПОЛИТИЧКИ ГРАФИТИ

СРБИЈА 
МАЛОМАЛО 
ПА ДОБИЈЕ 
ВОЖДАНИ УДАР